Fråga: Är historien som säger att Muhammad bin ’Abdul-Wahhābs följeslagare band deras hästar i ar-Rawdah [1] ”En speciell trädgård i profetens – över honom vare Allahs frid och välsignelser – moské.”  sann?

Svar: Denna historia saknar grund, faktum är att den är en lögn och en vanställning av sanningen. Det vi känner till om dem är att de spred salafs [2] ”De tre första generationerna i islam.”  kall och lärde ut sanningen om tawhīd [3] ”Tron på att det bara finns en Gud.”  när de hade erövrat Medina. Detta var samma tawhīd som Allāh sände Sin profet Muhammad och de andra sändebuden med. Under denna tid var av shirk [4] ”Polyteism eller månggudadyrkan. Att sätta något vid Allahs sida i ens dyrkan.”  vida spritt. Folket sökte hjälp från Budbärarna, följeslagarna, ahlul-bait och andra rättfärdiga personer vid gravplatsen al-Baqi’ [till exempel Hamza och martyrerna vid Uhud].

Detta är vad som är känt om det, utöver att de lärde folket sann islam samt förbjöd de innovationer och de vidskepligheter som var vida spridda i Hijaz vid den tidpunkten. Den som påstår något annat – likt de som påstår att de visade förakt för profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ädla grav och ar-Rawdah, eller att de saknade respekt för profeten, följeslagarna eller annat rättfärdigt folk – gör sig skyldig till lögn, förtal och vanställande av sanningen. Historieböcker vittnar om det vi berättar och de klargör dessa förtalares lögner.

Må Allāh välsigna oss med förståelse av Hans religion och fasthet i den tills vi möter Honom den Upphöjde och må Han hålla oss borta från det som är fel. Han är den som beviljar detta och den mest Förmögne att göra det. Vi ber Allāh den Allsmäktige att förlåta dem, resten av de islamiskt lärda och de som kallar till vägledning och att Han gör dig och mig till dem som trofast följer dem, och att Han visar oss alla sanningen och välsignar oss genom att hålla vid den och visar oss det felaktiga i det som är falskt och välsignar oss genom att få oss att undvika det. Han är Den som ger all framgång och Han är den som är mest Förmögen att göra detta.

Författare:
           Ibn 'Abdullah Ibn Bāz
Källa:
      Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 328 s. ISBN saknas
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 ”En speciell trädgård i profetens – över honom vare Allahs frid och välsignelser – moské.”
2 ”De tre första generationerna i islam.”
3 ”Tron på att det bara finns en Gud.”
4 ”Polyteism eller månggudadyrkan. Att sätta något vid Allahs sida i ens dyrkan.”