Allah uppmanar oss i koranen i olika verser om att ångra våra synder, vända oss till Honom, och följa den raka vägen, till och med säger Han i Koranen vilket är rakt info och uppmaning till sina tjänare, att vi inte skulle ge upp hoppet om Hans förlåtelse.

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Kategorier: LJUD & BILD