Villkoren för Trosbekännelsen Vilket är La ilalaha illa Allah.

Trosbekännelsen består inte av bara ord, ens hjärta ska erkänna det, och uppleva det innan man uttalar det med tungan.

Trosbekännelsen [ SHAHADAH ]är själva porten för att tillträda Islam, Profeten Muhammad frid vare över honom sade:

”Islam bygger på fem, Trosbekännelsen SHAHADAH att det inte finns någon gudom utom Allah och att Muhammad är Hans sändebud, att utföra bönen, givandet av az-Zakat allmosan, fastan under månaden Ramadan och att vallfärda till Huset [i Mecka]” [1] [Återberättad av Imam Muslem]

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Återberättad av Imam Muslem]
Kategorier: LJUD & BILD