Utdrag ur Ibn Hajar Al- Asqalanis verk Fateh al-Bari

Imam Shafi’i – må Allah vara nådig med honom – sade: ”Vi följer as-Sunnah båda i handling och i lämnandet” [1] [Ibn Hajar Al- Asqalani (Fath Al bari 3/473-474) ]

Imam Malik – må Allah vara nådig med honom – sade: ”Den som inför inom islam en innovation, vilket han anser vara bra, då har han hävdat att Muhammed har svikit förtroendet av att förmedla Budskapet.
Läs även det Allah har säger:
Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att underkastelse under Guds vilja skall vara er religion. Om någon drivs [att bryta mot förbuden ovan] av hunger, inte av lust att överträda dem, [skall han finna] Gud ständigt förlåtande, barmhärtig. [2] [Koranen Surah 5 al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) vers 3]

Så det som inte var en del av religionen då, är inte en del av Religion idag” [3] [Al-I’tisam]

Imam Ahmad – må Allah vara nådig med honom – sade: ”De grundläggande principerna inom as-Sunnah är att: … Hålla sig borta från innovationer och varje ny påfund är vilseledd” [4] [Usul as-Sunnah sid.1]

Imam Sufyan ath-Thawri – må Allah vara nådig med honom – sade: ”Innovationer är mer älskvärt för satan än synder, eftersom synder kan man ångra sig för men innovationer kan man inte ångra sig för” [5] [Sharh usul I’tiqad av Al-Lalika’i]

Imam al-Bukhari – må Allah vara nådig med honom – sade: ”Jag hade mött mer än tusen lärda och jag kom fram till att de alla höll med följande saker: De förbjöd innovationer, för att Allah sade, ”Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! [6] [Koranen Surah 3 al ‘Imran (‘Imrans ätt) vers 103]  ” [7] [Sharh Usul I’tiqad, 1/170]

Imam Abu Hanifah – må Allah vara nådig med honom – sade: ” Håll dig till Salafs återberättelser och väg, och håll dig borta från nya påfunden för alla nya påfunden är innovationer” [8] [Sawn ul- Mantaq av as-Suyuti, sid.32]

Källa:
http://sunnahonline.com/library/beliefs-and-methodology/68-innovative-excuses

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Ibn Hajar Al- Asqalani (Fath Al bari 3/473-474) ]
2 [Koranen Surah 5 al-Ma’idah (Den himmelska måltiden) vers 3]
3 [Al-I’tisam]
4 [Usul as-Sunnah sid.1]
5 [Sharh usul I’tiqad av Al-Lalika’i]
6 [Koranen Surah 3 al ‘Imran (‘Imrans ätt) vers 103]
7 [Sharh Usul I’tiqad, 1/170]
8 [Sawn ul- Mantaq av as-Suyuti, sid.32]