I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Jesus enligt Jesus

Vem som helst kan kalla Gud ”Fader” enligt Bibeln

Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.” (Joh 20:17)

Jesus sa till folksamlingen och till sina lärjungar:

Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. (Matt 23:1, 9)

Enligt Matteus lärde Jesus alla att kalla Gud ”Fader”. Han sa till dem:

Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. (Matt 6:9)

Skribenten Paulus har tydliggjort att vem som helst kan tilltala Gud som ”Fader”

Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” (Rom 8:15)

Jesus gjorde det klart att han inte är Gud

Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. (Markus 10:18)

En man hade sprungit upp och knäböjt inför Jesus och kallat honom för ”Gode mästare”. Jesus använde tillfället för att göra det klart för folk att de inte fick prisa honom mer än vad en människa förtjänar att lovprisas.

Jesus är beroende av Guds vilja: Gud är inte beroende av någon

Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. (Joh 5:30)

Men världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Kom, låt oss gå härifrån. (Joh 14:31)

Naturligtvis får inte Gud några befallningar från någon

De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. (Joh 14:10)
…att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig. (Joh 8:28)

Gud har sin egen vilja och kunskap. Han kan inte läras, men han lär ut.

Jesus är inte jämlik ”Fadern”

…ty Fadern är större än jag. (Joh 14:28)

Folk glömmer detta och de säger att Jesus är jämlik Fadern. Vem skall vi tro – Jesus eller folket?

Jesus vet inte allting

När Jesus talade om den Sista Dagen, sa han:

Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. (Mark 13:32)

Lät Jesus uppstå sig själv?

Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå. (Apg 2:24)

Jesus hade inte kraften att uppstå av sig själv. Gud fick honom att uppstå, som författaren till Apostlagärningarna skriver.

Jesus bad till Gud: Gud ber inte till någon

Abba! Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. (Mark 14:36)

Jesus föll på sitt ansikte och bad till Gud, han bad till Gud för att rädda honom från korsfästningen. Detta visar också att Jesus hade en annan vilja än Guds vilja. Författarna för Matteus, Markus och Lukas berättar för oss att Jesus önskan var att bli räddad från korsfästningen men att det var Guds vilja att låta korsfästningen äga rum.

Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? (Matt 27:46)

Jesus visste inte att trädet hade några frukter

När de gick från Betania nästa dag, blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad; det var inte rätta tiden för fikon. (Mark 11:12-13)

När han såg att trädet hade gröna blad så trodde han att han kunde hitta frukt på den. Men när han kom närmare trädet så insåg han att där inte fanns några frukter. Allteftersom så var det inte ens säsong för fikon.

Jesus kallas för Guds tjänare

Detta är min tjänare som jag har utvalt. (Matt 12:18, i denna textavsnitt kallar Gud Jesus hans tjänare)

…Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus… (Apg 3:13)

Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus… (Apg 4:27)

Alla förutom Gud är Guds tjänare. Jesus är också Guds tjänare.

Vem var det som verkligen utförde miraklen?

Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. (Apg 2:22)

Folk säger att eftersom Jesus utförde mirakel så måste han vara Gud. Men här ser vi att det var Gud som utförde miraklen; Jesus var instrumentet som Gud använde för att fullborda Hans plan. Jesus var en man vars uppdrag Gud bekräftade. Detta betyder att han var en rättrogen man.

Jesus kan inte garantera positioner

Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader. (Matt 20:23)

Därför om vi vill säkra våra positioner hos Gud i livet efter detta så måste vi vända oss till Gud och fråga honom.

Ett missuppfattat uttalande

Jag och Fadern är ett. (Joh 10:30)

Folk tycker om att citera detta uttalande, men de glömmer följande uttalande:

Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. (Joh 17:11)

Detta visar att vad som var menat var ett i avsikt, inte ett i substans som folk tror. Lärjungarna kunde inte bli en människa men de kunde sträva efter samma mål dvs. de kan vara ett i deras avsikt, lik Jesus och Fadern var ett i deras avsikt.

Sa Jesus allt som Johannes säger att han sa?

Joh 14:9 Den som har sett mig har sett Fadern.

Joh 6:35 Jesus svarade: ”Jag är livets bröd.”

Joh 8:12 Jag är världens ljus.

Joh 8:58 Jag var innan Abraham blev till.

Joh 10:7 Sannerligen, jag säger er: Jag är grinden in till fåren.

Joh 11:25 Jag är uppståndelsen och livet.

Joh 14:6 Jag är vägen, sanningen och livet.

Joh 15:1 Jag är den sanna vinstocken.

Kristna lärda säger oss att om Jesus hade uttalat alla dessa fantastiska påståenden om sig själv, så skulle de tre första evangelierna också innehålla dem. Markus var skrivet runt 70 e.Kr., följt av Matteus och Lukas någonstans mellan 80-90 e.Kr. Johannes skrevs runt 100 e.Kr. och var det sista av dem fyra kanoniska evangelierna. Den kristna lärde James Dunn skriver i sin bok ”The Evidence for Jesus”:

”Om det var en del av Jesus ursprungliga ord, hur kunde det vara så att det endast var Johannes som nedtecknade dem och ingen av de andra? Kalla det forskar skepticism om du vill, men jag finner det nästan otroligt att sådana uttalanden skulle ha blivit nedskrivna om de hade varit kända som kännemärken för Jesus lära. Om ”Jag är” hade varit en del av den ursprungliga traditionen, är det verkligen väldigt svårt att förklara varför ingen av de andra tre evangelisterna använde dem.” (s. 36)

På liknande sätt berättar ”New American Bible” i sin introduktion under rubriken ”Hur du ska läsa din Bibel”:

”Det är svårt att veta om hur vida orden eller uttalandena tillskrivna till Jesus är skrivna exakt som han talade… Kyrkan var så övertygad att Jesus lärde genom henne, att hon uttryckte sin lära i form av Jesus uttalanden.” (St. Joseph Medium Size Edition, s. 23)

Vad vi har i Johannes är vad folk sa om Jesus under tiden Johannes skrev (ungefär 70 år efter att Jesus uppstått). Skribenten för Johannes uttryckte helt enkelt de idéer som att Jesus hade sagt dem. Pastor James Dunn säger vidare i sin bok att det förmodligen är ganska säkert att det fjärde evangeliet ”var inte orolig med såna sorts frågor som ger några kristna idag svårigheter – Sa Jesus verkligen detta? Använde han exakt dessa orden?” (The Evidence for Jesus, s. 43)

Forskare har dragit slutsatsen att detta evangelium var ursprungligen skriven i en enkel form. Men detta evangelium var senare, som ”New Jerusalem Bible” säger, ”förstärkt och utvecklat i flera steg under den andra halvan av vårt första århundrade.” (Introduction to John, s. 1742).

Längre fram står det:

”Det är idag väldigt allmänt accepterat att det fjärde evangeliet undergick en komplex utveckling innan det nådde sin slutliga form.” (s. 1742)

Vid en tidigare sida i samma Bibel, står det:

”Det ser ut som om vi har endast slutresultatet av en långsam process som har fört tillsammans inte endast komponenter delat från olika tidsåldrar men även rättelser, tillägg och ibland fler än en revision av samma predikan.”

”New American Bible” säger att de flesta lärda ”har kommit till samma slutsatts att motsägelserna var förmodligen producerade av senare utgåva i vilket homogent material lades till en kortare original.”

Lund 2021 09 13

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email