Skrivet av Salih Tufekcioglu

”Av alla livsviktiga ämnen som vi känner till på jorden är vattnet det absolut viktigaste, det vanligaste och det mest fantastiska.” [1]Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, [1970] ”Vatten” Aldus/Bonniers Stockholm, sid 6

”Kemiskt sett är det helt unikt.” [2]Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, [1970] ”Vatten” Aldus/Bonniers Stockholm, sid 9

Människan har sedan skapelsens begynnelse funderat och reflekterat över sin egen och skapelsens grundläggande överlevnads komponent. Vad är allt liv beroende och skapat av? Många sagor, myter och religioner har försökt att tillfredsställa människans behov utav svar på denna mycket viktiga fråga men alltför många gånger har dock dessa svar visat sig vara vetenskapligt oacceptabla. Däremot har vetenskapen bekräftat många av islams trosuppfattningar som acceptabla svar. Ett är vattnets livsviktiga roll. Låt oss se vad islam har att säga om ämnet vatten:

Vatten är LIVETS grundläggande livs komponent:

”…frambragte all levande från vatten.” [3]Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers:30

Vatten är DJURENS grundläggande livs komponent:

”Gud har ock skapat alla varelser av vatten; bland dem finns de, som kräla på sin buk, de, som gå på två ben, och de, som gå på fyra.” [4]Koranen, Kapitel 24 an-Noor [Ljuset] vers:45

Vatten är VÄXTERNAS grundläggande livs komponent:

”…nedsänt vatten från himmelen. Och därmed hava vi frambragt växter av olika slag.” [5]Koranen, Kapitel 20 Ta-Ha [Ta-Ha] vers:53

Nyligen har vetenskapen med hjälp av moderna instrument och data kommit fram till att vatten som både saknar lukt, färg och smak har en klart avgörande roll för alla kända former av liv. Människan kan leva utan mat i flera veckor men hon kan endast leva i högst 10 dagar utan vatten. Under hela ens liv flyter vatten genom kroppen tills den dagen man dör. En fullvuxen man består av ca 60% av vatten och en kvinna av ca 55%. Celler består minst av 70% vatten. I boken ”Vatten i vår värld” skriver författaren att:

”Det organiska livet uppstod i havet och fortfarande lever nära 90% av växterna och djuren i havet. Utan vatten kan inget liv förekomma. Människokroppen består till mer än 70% av vatten, och en människa dricker varje år mer än 5 gånger sin egen vikt. Växternas näringsförsörjning är baserad på vatten. Det är vattnet som under miljoners år har bearbetat klipporna och givit oss de lösa jordarterna, utan vilka ingen växtlighet kan förekomma.” [6] Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, [1970] ”Vatten” Aldus/Bonniers Stockholm, sid. 9

Om man tittar närmare på enkla organismer kan man se att de kan klara sig utan syre men att ingen kan överleva utan vatten.

Astronomer som studerar och söker efter liv på andra planeter utgår alltid från främst spår av vatten. En planet utan några spår av vatten är en planet utan liv. Genom att studera vårt solsystem har forskare kommit fram till att:

”Med hänsyn till just vattentillgången anser man knappast att liv kan förekomma på någon annan planet än Mars.” [7]Vattnet i vår värld, sid 14

Många orientalister och religionsforskare menar att Muhammed Guds frid o välsignelser vare över honom själv skrev Koranen. Om man undersöker dessa påståenden kritiskt så kommer man att inse att de inte håller i längden. Muhammed Guds frid vare över honom levde i en omgivning som bara bestod av sten och sand, en omgivning där vattenförsörjning var väldigt viktigt och sällsynt. Om han själv skulle ha försökt gissa vad allt liv är skapat av så skulle han ha gissat på allt annat än vatten. Chansen att han just skulle ha valt vatten är därför väldigt liten.

Gud har skapat vattnet som ett tecken på hans skaparkraft men också för att mänskligheten ska kunna beundra och se Guds härlighet. Vatten är ett ämne olikt alla andra därför att den är unik i sin skapelse och exakthet. I boken ”I huvudet på Gud” skriver författaren Paul Davies följande:

”Han blev också mycket imponerad av hur vatten, som har ett antal ovanliga egenskaper, är inbyggt i livet på grundläggande nivå. Om dessa olika ämnen inte funnits eller fysikens lagar varit något annorlunda, så att ämnena inte hade haft dessa speciella egenskaper, skulle livet (åtminstone som vi känner det) varit omöjligt. Henderson betraktade ”omgivningens lämplighet” för liv som alltför stor för att vara en slump och frågade sig vilken lag som skulle kunna förklara en sådan anpassning.” [8]Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, [1970] ”Vatten” Aldus/Bonniers Stockholm, sid 204

Hur Profeten Muhammed Guds frid o välsignelser vare över honom kunde ha vetat detta för mer än 1400 år sedan är en bra fråga för skeptiker och sannerligen ett mirakel för alla troende.

Antal procent vatten:

Sill 67%, höna 74%, groda 78%, daggmask 80%, manet 95%, majskolv 70%, ananas 87%, tomat 95%.

Litteraturförteckning
Paul Daives, [1994] ”I huvudet på Gud” Prisma Magnum, ISBN-nummer 91-518-2634-8.
Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, [1970] ”Vatten” Aldus/Bonniers Stockholm.
Malin Falkenmark & Arne Forsman, [1971] ”Vattnet i vår värld” Wahlström & Widstrand.
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, [1970] ”Vatten” Aldus/Bonniers Stockholm, sid 6
2 Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, [1970] ”Vatten” Aldus/Bonniers Stockholm, sid 9
3 Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers:30
4 Koranen, Kapitel 24 an-Noor [Ljuset] vers:45
5 Koranen, Kapitel 20 Ta-Ha [Ta-Ha] vers:53
6 Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, [1970] ”Vatten” Aldus/Bonniers Stockholm, sid. 9
7 Vattnet i vår värld, sid 14
8 Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, [1970] ”Vatten” Aldus/Bonniers Stockholm, sid 204
Kategorier: SAMHÄLLET