Varför ska muslimer vallfärda till huset i Mecka, hur ska det gå till, vilka moment skall följas, i vilken ordning.

I koranen har vi ett helt kapitel med namnet vallfärden, den belyser för oss innebörden av vallfärden, allt vi gör där är egentligen för oss själva, till och med då vi offra eller slakta ett djur så säger Allah tydligt att Han får inte dess kött eller blod, men det Han får är vår fruktan av Honom.

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

HADJ , VALLFÄRDEN

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD