Koranen är unik i sitt slag, det är den enda nu existerande Skrift som ger en ren och klar vägledning till människorna

den … ger de troende vägledning och ett budskap om hopp. [1] [Koranen, 2:97]

Har du funderat på vem som fört dig hit där du är nu, varför du är här och till vilket mål du är på väg? Koranen är den Skrift som ger svar på dessa frågor!

Vägledningen

Att känna till dessa sanningar är befriande på samma sätt som de är motiverande. De befriar från andligt och intellektuellt förtryck. Det finns inga stenar med helande kraft eller svårtydda filosofiska verk som man måste köpa för att kunna fullfölja sin andliga resa. Det finns inga krav på att ge upp sin identitet eller sin tankefrihet. Dessa sanningar inspirerar och motiverar till att ytterligare studera och forma sitt liv och sitt levnadssätt efter Koranens läror och visdomar, och de ger medlen och verktygen till att leva ett rikare och fullödigare liv. Därför uppmanas Koranens läsare att: ”Svara när Gud och [Hans] sändebud kallar er till det som skall förnya ert liv!” [2] [Koranen 8:24]

Enkla och komplicerade läror

Dess rika innehåll med sitt breda spektrum föranledde den egyptiske teologen Mohammad al-Ghazâlî (d. 1996) anmärkte: Jag började lära mig Koranen under min tidiga barndom och vid tio års ålder hade jag helt och hållet memorerat den. … Men när jag läser Koranen idag när jag är i åttioårsåldern finner jag att jag ännu bara förstått en bråkdel av dess mening.

Vad kan Koranen ge Dig i Ditt liv?

Om du studerar och tillämpar Koranens läror kommer detta utan tvivel att ha positiva effekter på ditt liv. Tillämpningen av Koranens läror hjälper oss att finna en inre frid och harmoni – en slogan som ofta använts i olika sammanhang, men som får sin fulla betydelse genom Koranen. Koranen ger ett budskap om hopp [Koranen2:97], uppmuntrar till tålamod och förlåtande [Koranen 42:43], tolerans och försvar av de svaga.

Koranen påbjuder sådana goda egenskaper som medkänsla, kärlek, glädje och omtänksamhet. Egenskaper som gör oss till bättre och rikare människor, vare sig det är i ens yrkesroll, som man och hustru, son eller dotter. Det är bara du själv som kan ta det avgörande första steget mot att upptäcka vad Koranen kan göra för dig i ditt liv. Kanske kan denna korta introduktion visa på de positiva effekter som kommer av att man svara på kallandet från Gud och Hans profet, för ett svarande på detta är sannerligen det som kommer att förnya och berika Ditt liv.

Hjälp att förstå Koranen

Vill du ha hjälp i dina studier av Koranen, vill du ha svar på frågor eller någon att diskutera dina funderingar med? Tag då kontakt med….
Stiftelsen Islam I Sverige: 070-mobil
Följande internetsidor kan vara till nytta:

Vilken översättning skall jag skaffa mig då?

Ingen översättning kan till fullo återge det arabiska originalet. Men vi kan ändå rekommendera Mohammed Knut Bernströms översättning, Koranens Budskap, utgiven på Proprius förlag. Denna är gjord av en muslim och är försedd med omfattande och förklarande noter som bygger på mer än 1400 års koranvetenskap. Detta, tillsammans med dess tidlösa och vackra språk, gör det till en värdefull bok för den som vill ta del av Koranens vägledning och insikter.

Vi rekommenderar Mohammed Knut Bernströms översättning, betitlad ”Koranens budskap”. Ingen översättning kan till fullo återge det arabiska originalet, men det är ändå av yttersta vikt att man är noggrann med vilken översättning man läser. Bernströms är översatt av en muslim och är accepterad av de flesta svenska muslimer; den innehåller en stor mängd förklarande kommentarer och noter vilka är extraherade ur nästan 1400 års visdom från islamisk koranvetenskap. Detta, tillsammans med det faktum att den är skriven i en tidlös och vacker stil, gör denna översättning till en mycket värdefull bok för den som vill ta del av Koranens vägledningar och insikter.

Om Mohammed Knut Bernströms ”Koranens budskap” (utgiven på Proprius) inte finns i din bokhandel eller på ditt bibliotek, be dem då att ta hem den till sitt sortiment.

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, 2:97]
2 [Koranen 8:24]
Kategorier: DYRKANTEOLOGI