”Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel].” [1] [Koranen, 68:4]

”I Allahs Sändebud har ni ett gott föredöme… ”[2] [Koranen, 33:21]

Allahs Sändebud – frid vare över honom – har sagt: Jag lämnar efter mig två ting – Allahs Skrift och mitt föredöme – och om ni följer dem kommer ni aldrig på villovägar. [3] [al-Hakem]

Profeten Muhammad – frid vare över honom – har nått de högsta höjderna med sin förfining, han har lyst upp mörkret med sina insatser, han har förskönat var och en med sina goda egenskaper, så skicka vördnadsbetygelser över honom och hans familj.

I människans själva natur ligger att efterlikna. Med början i späd ålder iakttar hon och registrerar vad människor i hennes närhet gör, och lägger sig sedan till med ett valt beteende. Psykologer har i decennier dryftat frågan om varför vi kopierar andra, och oavsett de olika teorier som har lagts fram är det allmänt känt att människan imiterar.

Ofta har vi förebilder. Någon som lever eller har levt ett exemplariskt liv och som vi beundrar och känner att vi kan ta efter blir lätt föremål för beundran. Till följd av sin storslagenhet ger oss en fulländad förebild möjlighet att följa och efterlikna, och också att för egen del skörda något av den storslagenheten.

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, 68:4]
2 [Koranen, 33:21]
3 [al-Hakem]
Kategorier: LJUD & BILD