av Khalid Yasin

Följande text är textversionen av andra delen av ett tal som gavs av Khaled Yasîn för en grupp icke-muslimer. Khaled är amerikansk medborgare och revertit till islam. Översatt från engelska och delvis transkriberad av Bilal.se
Till första delen

Vad vet du om islam? Inte vad du har hört om islam
Vad gör en broder från Afrika till min broder 
Ordet islam
Vad är det? Det är muslim
Profeterna förde med sig samma budskap
Profeten Muhammed förde inte fram någon ny religion
En bakgrundsinformation om Koranen självt
Koranens grundläggande teman
Den mest unika aspekten av Koranen
Hur kommer det sig då att ni tvekar inför att vittna 
Islam är…
De grundläggande plikterna för varje muslim är enkla
Att bära vittnesbörd

Vad vet du om islam? Inte vad du har hört om islam…

Vad vet du om islam? Inte vad du har hört om islam, inte vad du sett i en del muslimers handlingar, utan, vad vet du verkligen om islam? För det finns en skillnad mellan islam och muslimer. Det finns skillnad mellan en man och en far. En man som är far har barn, han är en far, men att vara far innebär ett ansvar. Om en man inte uppfyller det ansvaret då är han inte nödvändigtvis en god far. Islam är en regel och en ordning. Om en muslim inte fullföljer dessa regler och påbud då är han inte en god muslim. Så därför kan du inte jämföra islam med muslimerna.

Vi hör ofta termerna islam och muslimer. Och vi läser om islam och muslimer i tidningar, böcker vid högskolor och universitet. Vi hör och vi ser en hel del felaktiga, vilseledeande och medveten desinformation genom media och jag måste erkänna att en del av denna desinformation och missvisning vidmakthålls av muslimer själva. Men en av fem människor i denna värld som består av fem miljarder människor är muslim. En av fem människor i denna värld är muslim. Detta är statistik som du kan verifiera i encyklopedin, almanackan eller vilken annan källa du vill gå till. Hur kan det då vara att om en av fem människor i denna värld är muslim att vi då inte vet någonting om islam? Om jag berättade att en av fem människor i världen är kines – vilket är ett faktum, det finns en miljard kineser, en av fem människor är kineser –  men vi känner till de geografiska, sociala, ekonomiska, historiska, politiska och filosofiska faktorerna kring Kina och kineserna. Så hur kommer det sig att vi inte vet någonting om islam?

Vad gör en broder från Afrika till min broder?

Vad är det som förenar 29 nationer – en del säger 37? Vad är det som binder samman dessa nationer och denna universella konfiguration till en gemenskap? Vad gör en broder från Australien till min broder, en broder från Afrika till min broder, Kina, Ryssland och så vidare till min broder? Vi har olika kulturella och psykologiska bakgrunder. Vad är det med islam som automatiskt omfamnar och förenar oss tillsammans till ett broderskap?

Vilka är de konkreta drag som utmärker denna missförstådda livsstil som efterlevs av en så stor del av mänskligheten? Jag skall försöka ge er några fakta om islam. Här är det är nödvändigt för er att lyssna med öppna sinnen och öppna hjärtan, för om jag ställer ett glas upp och ner och häller vatten över det, då kommer jag aldrig att få glaset fyllt, för det måste ha rätt sida upp. Enbart fakta leder inte till förståelse, snarare är det en kombination av tolerans, ambition och förmåga till att uppskatta och förstå sanningen då du hör den.

Ordet islam

Ordet islam betyder att ge upp, underkastelse och lydnad. Att ge upp inför, att underkasta sig och visa lydnad inför Gud, den allsmäktige Gud. Du kan säga Allâh, eller Skaparen eller den överhöga Gud, eller överhöga kraften, den alltigenom vise. Alla dessa är Hans namn. Vi säger Allâh då det i arabiskan inte finns något annat uttryck. Detta uttryck, Allâh, kan inte appliceras på något skapat ting. Andra ord som vi använder för den allsmäktige Gud tillämpar människor på skapade ting. Till exemepel den allsmäktiga dollarn, han är den störste o s v, men ordet Allâh kan bara tillämpas på Skaparen som vi har beskrivit tidigare. Så från och med nu kommer jag att använda ordet Allâh, och ni vet vem jag talar om.

Ordet Islam kommer från roten salamah vilket betyder att vara i frid eller i säkerhet. Därför är en muslim en person som ger upp inför, underkastar sig och lyder Allâhs, den allsmäktiges lagar och genom denna underkastelse uppnår fred och säkerhet för sig själva. Vi kan ommedelbart se att genom en sådan definition beskriver det arabiska ordet islam samma uppförande och beteende hos våra väl kända och respekterade profeter och Allâhs budbärare. Hos alla av dem – Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Salomo, Isak, Ismael, Jakob, Johannes döparen, Jesus och Muhammed – Må Allâhs frid och välsignelser vara över dem alla. Alla dessa män, dessa profeter och budbärare kom från samma allsmäktige Allâh, med samma budskap, med samma berättarkedja och de sade EN ENDA SAK: Lyd Gud! Dyrka Gud den allsmäktige och uppfyll syftet med livet och gör goda handlingar och du kommer att bli belönad med ett annat liv.

Det är allt de sade. Gör det inte till mer än det. Det är allt de sade oavsett språk, tid eller till vilka de kom till. Det är allt de sade.

Om du läser skrifterna noggrant, utan din egen tolkning eller någon annans tillägg eller fabrikationer kommer du att finna att detta var det enkla budskap från alla profeterna som bekräftade varandra. Inte en enda av de profeterna sade, Jag är Gud, dyrka mig! Du behöver inte tänka för du kommer inte att finna det i någon enda bok du har; inte i Bibeln, inte i Torah, inte i de Gamla och Nya testamenten, inte i Davids psalmer – du kommer inte att hitta det i någon bok. Du kommer inte att hitta det i någon profets tal. Gå hem ikväll och bläddra igenom alla sidorna i din Bibel och jag garanterar dig att du inte kommer att hitta det en enda gång, någonstans. Så varifrån har detta kommit? Det är något annat som ni får undersöka.

På ett annat sätt kan vi väldigt enkelt reda ut det för dig. Historien har ett sätt att vända på varje sten. Vi kan ommedelbart se att med en sådan definition beskriver det arabiska ordet det som alla profeter gjorde. De kom alla och underkastade sig Allâh, övergav sig själva till Allâh och kallade människorna till Allâh och insisterade att människorna skulle göra goda rättfärdiga handlingar. Moses tio budord – vad var det? Abrahams tal – vad var det? Davids psalmer – vad var det? Salomos ordspråk – vad var det han sade? Jesus evangelier – vad var det han sade? Vad var det Isak och Ismael sade? Vad var det Muhammed – över honom vare Guds frid och välsignelser – sade? Ingenting annat än det.

Allâh sade:

”Och inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud och Gud ensam med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna religionen.” [1] [Koranen, Kapitel 98 al-Bayyinah [Det Klara Vittnesbördet] vers:5]

Detta är den raka vägen, detta var det ursprungliga budskapet. På samma sätt borde det vara lämpligt att här tänka på dessa profeter och budbärare som muslimer, för vad är en muslim? Tänk inte på den arabiska terminologin, tänk inte på Saudiarabien och Mekka, Medina eller Egypten. Tänk på vad muslim betyder – den som underkastar sig den allsmäktige Allâh och lyder den allsmäktige Allâhs lagar och i det fallet, vare sig det är naturligt eller på ett dialektiskt sätt, är allting som underkastar den Allsmäktige Allâh är en muslim.

Vad är det? Det är muslim

Så när ett barn kommer ur sin moders sköte då Allâh har beordrat det – vad är det? Det är muslim.
Då solen löper i sin bana – vad är det? Det är muslim.
Då månen löper runt jorden – vad är det? Det är muslim.
Gravitationskraften – vad är det? Det är muslim.
Därför är allting som underkastar sig allsmäktige Allâh en muslim. Därför då vi frivilligt lyder allsmäktige Allâh är vi muslimer.

Jesus kristus var muslim, hans välsignade moder var muslim, Abraham var en muslim, Moses var en muslim, alla profeterna var muslimer, men de kom till sina folk och talade olika språk. Profeten Muhammed – över honom vare frid – talade arabiska och på arabiska betyder underkasta/ge upp muslim. Den som underkastar sig eller överger sig är en muslim.

Profeterna förde med sig samma budskap

Var och en av Allâhs den Allsmäktiges profeter och budbärare förde med sig precis samma och fundamentala budskap – dyrka Gud den allsmäktige och var uppriktiga mot Honom. Om vi undersöker budskapen från var och en av de välkända profeterna kan vi lätt konkludera detta faktum. Där det finns en konflikt är det resultatet av falska antaganden, fabrikationer, överdrifter, personliga tolkningar av påstådda författare, historiker, lärde och individer. Som exempel, låt mig peka ut någonting som ni kanske inte har sett tidigare. Hur kommer det sig att genom hela det Gamla Testamentet omtalas alltid Allâh som en, Herren och universums Konung och att det i det första budet som gavs till Moses tillät Han inte någon att dyrka några avbildningar eller att buga sig inför någonting i himlarna och på jorden eller i havet nedanför. Han tillät aldrig det. Alla profeterna sade att Han var en och att Han var den allsmäktige Allâh. Genom hela det Gamla Testamentet upprepas det igen och igen överallt. Sedan, helt plötsligt, får vi fyra vittnesmål, de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Vilken Matteus? Vilken Markus? Vilken Lukas? Vilken Johannes? Fyra olika evangelier som skrevs med fyrtioåtta års mellanrum och inte någon av dessa män samarbetade, inte någon av dessa män skrev sina efternamn. Om jag gav dig en check för att betala ut din lön denna månad och jag skrev mitt förnamn och sade åt dig att ta den till banken, skulle du acceptera den checken? Nej det skulle du inte! Om polisen skulle stoppa dig för någon trafikförseelse och du bara gav honom ditt förnamn, skulle det vara godtagbart för honom då? Skulle du kunna ha ett pass med bara ett namn? Gav din mor eller far dig bara ett namn? Var i mänsklighetens historia är ett namn accepterat som dokumentation? Var? Ingenstans – ingenstans förutom i Bibeln. Och hur kan du basera din tro på fyra evangelier som skrivits av fyra män som inte verkade veta sina efternamn. Sedan, efter dessa fyra evangelier kommer ytterligare femton böcker skrivna av en man som var apostolisk apostat, som dödade kristna, torterade kristna och sedan sade att han i en vision såg Jesus och utsågs till att vara en apostel av Jesus. Om jag sade till er att Hitler, efter att ha dödat sex miljoner judar bestämde sig för att han ville bli räddad och sedan mötte Jesus eller Moses på vägen och blev jude, skrev femton böcker och lade dem till Torah. Skulle judarna acceptera detta? Nej, det skulle de inte. Så hur kommer det sig att fyra böcker utan [författarnas] efternamn och femton andra böcker skrivna av en annan man, och detta är första gången som Gud kallas för människa, detta är den första gången som Gud kallas för tre och första gången som Gud ges en son – hur är detta godtagbart för er kristna? Hur? Tänk på det. Vi skall inte argumentera mer kring denna punkt, jag vill bara ge er någonting att fundera över.

Profeten förde inte fram någon ny religion

Profeten Muhammeds framträdande – över honom vare frid – förde inte fram någon ny religion eller livsstil så som vissa människor felaktigt påstår. Tvärtom. Profeten Muhammed – över honom vare frid – bekräftade livet och budskapet från alla tidigare profeter och budbärare, både genom sitt personliga uppförande och genom de gudomliga uppenbarelserna som han tog emot från den Allsmäktige. Den heliga skrift som Muhammed – över honom vare frid – kom med kallas al-Qur’ân, vilket betyder ”det som reciteras”. Muhammed – över honom vare frid – skrev inte ner Koranen, han författade inte Koranen, ingen kom och hjälpte honom med att skriva eller författa Koranen. Ingen samarbetade med honom i detta förutom ärkeängeln Gabriel som reciterade för honom och den Allsmäktige Allâh som gjorde hans hjärta till en mottagare för det, precis som en parabolantenn är en mottagare för radiovågor och ger er tv-bilder. Profeten Muhammeds – över honom vare frid – hjärta var en mottagare för uppenbarelse och som ett resultat har vi denna Koran som har bevarats i över 1400 år utan att det ändrats ens en punkt. Finns det någon annan bok i världen som har bevarats så som den uppenbarats utan att ens en enda punkt ändrats? Ingen bok – förutom Koranen.

Ta inte mitt ord för det rakt av utan gå till biblioteket och läs vad Encyclopedia Brittanica säger, eller vad The World Encyclopedia eller Americana’s Encyclopedia eller vilken annan universell encyklopedi i världen som inte skrivits av muslimer – läs vad den säger om islam, Koranen och om Muhammed – över honom vare frid. Läs vad icke-muslimerna säger om Koranen, om islam och om Muhammed – över honom vare frid. Sedan kommer du att kunna acceptera att det jag säger är universellt dokumenterat och klart. Att Muhammed – över honom vare frid – är den outgrundliga individen i historien. Outgrundlig, varför då? Läs vad de säger. Att Koranen är den mest otroliga, mest outgrundliga stycke litteratur genom historien. Läs vad de säger. Att det islamiska sättet att leva är kategoriserat och så precist och dynamiskt att det har aldrig [behövt] ändras på. Läs vad de säger.

Den heliga Skrift som Muhammed – över honom vare frid – fick ta emot kallas för Koranen. Varje profet och budbärare fick ta emot Skrifter. Och i Koranen upprätthålls dessa profeter, deras Skrifter och principerna för deras mission, de upprätthålls in i minsta detalj. Mötte Muhammed dem? Åt han med dem, talade han med dem och samarbetade med den för att skriva deras biografier? Nej, naturligtvis gjorde han inte det.

I Koranen kallas Muhammed – över honom vare frid – för den Allsmäktige Allâhs budbärare och för de tidigare profeternas sigill, men detta är också gränsen för hans roll som människa. Muslimer dyrkar inte Muhammed. Vi är inte ”muhammedaner”. Vi har inte rätt till att ta namnet Muhammed [för att namnge vår religiositet] och kalla oss för muhammedaner. Inte heller kallade sig Moses efterföljare för moseaner, eller Jakobs efterföljare för Jakobiter; människorna som följde David kallades inte för davidianer. Nej nej nej. Men varför kallar sig männskor för kristna? Kristus kallade inte sig själv för kristen. Hur kan man kalla sig själv för kristen? Kristus sade att vadhelst han tog emot från Allâh var Allâhs ord och det han hörde var också det han förmedlade. Det är vad han gjorde. Så hur kan vi kalla oss för kristna? Vi måste vara kristus-lika. Och vad är då kristus-lik? Han var Allâhs den Allsmäktiges tjänare, så ni bör vara Allâhs den Allsmäktiges tjänare. Det är allt. Och den sista Skriften och gudomliga uppenbarelsen, Koranen, gör ett klart och tydligt uttalande:

”Denna dag har Jag fullbordat religionen för er och beslutat att Islam – underkastelse under Guds vilja skall vara er religion.” [2] [Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers:3]

Så genom Koranen kom ordet Islam. Som ett ord – islam, kom det i Koranen på samma sätt som en byggnad är inte komplett förrän du kallar den ett Hus. Då en bil är på monteringsbandet är den inte en bil, den håller på att monteras. Då den har monterats, och kontrollerats och provkörts, då först är det en bil. Då Islam fullbordats som uppenbarelse, som en Skrift, som ett exempel genom profeten Muhammed – över honom vare frid, då blev det Islam. Det blev ett fullständigt sätt att leva på. Dîn al-Islâm. Så det var ordet som var nytt, men inte praktiken, inte profeten, inte Allâhs ordning, inte en ny Gud eller någon ny uppenbarelse, utan bara ett namn, Islam. Och som vi tidigare sade – vad var alla profeterna? De var alla muslimer!

En annan distinktion som vi måste komma ihåg är att profeten Muhammed – över honom vare frid – till skillnad från sina föregångare inte kom exklusivt bara till araberna eller sitt eget folk. Nej. För Islam är inte arabernas religion, den är inte enbart för araber. Ja, Muhammed – över honom vare frid – son till Abdullâh, föddes i Mecka, en stad på den arabiska halvön, så han var defintivt en arab genom sin födsel – men konsekvenserna av hans födsel var den Allsmäktiges val. Utöver detta uppenbarades Koranen på det arabiska språket för att skydda den, göra den ren, klar och precis. Men trots det avvisar Koranen varje antydan till att Muhammeds – över honom vare frid – budskap var begränsat till eller avsett för araberna enbart.

Allâh säger:

”Vi har inte sänt dig [O Muhammed, enbart till ditt eget folk] utan till hela mänskligheten som en förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedveta om detta.” [3] [Koranen, Kapitel 34 Saba [Saba] vers:28]

Som sådan är Muhammed – över honom vare frid – finalen på en lång rad av stora profeter och budbärare som kom före honom. Och då vi hänvisar till Koranen för att styrka vår presentation borde vi ge en bakgrundsinformation om Koranen självt.

En bakgrundsinformation om Koranen självt

För det första gör Koranen anspråk på att vara resultatet av Gudomlig uppenbarelse, att den med andra ord sändes ned till Muhammed – över honom vare frid – från den Allsmäktigen genom gudomlig ingivelse. Allâh säger:

”Och han [dvs Muhammed] talar inte av egen drift – nej, det är uppenbarelsens ord som en av de allra mäktigaste lär honom.” [4] [Koranen, Kapitel 53 an-Najm [Stjärnan] vers: 3-5]

Detta är Allâhs uttalande. Om vi skulle övertyga någon om Koranens äkthet måste vi visa att det var omöjligt för Muhammed – över honom vare frid – att framställa en sådan bok. För det andra måste visa att det var lika omöjligt för någon annan människa att kunna skapa den.

Låt oss tänka på detta. Koranen gör följande påstående:

”Han [Gud] som skapat människan av en grodd som växer fast!” [5] [Koranen, Kapitel 96 al-Alaq [Grodden] vers:2]

Hur kunde profeten Muhammed – över honom vare frid – veta att embryot börjar som något som växer sig fast och klänger sig fast vid livmoderväggen hos mamman? Hade han ett teleskop? Ett stetosskop? Hade han någon slags röntgenblick? Hur fick han denna kunskap när detta upptäcktes först för femtio år sedan?

Hur visste han att oceanerna har en barriär mellan dem för att separera det salta vattnet från det söta?

Hur visste han att solen och månen och planeterna alla flyter i en omloppsbana som tilldelats dem? Hur visste han det ?

Och så vidare och så vidare. Hur visste han dessa saker som just har upptäckts för bara 25 eller 30 år sedan?

Teknologi och vetenskap, den förfining som du och jag känner till har har precis upptäckt dessa saker. Hur kunde då Muhammed – över honom vare frid – känna till dessa saker för mer än 1400 år sedan? En outbildad fåraherde, en man som växt upp i öknen utan lärdom, som varken kunde läsa eller skriva. Hur kunde han säga någonting som denna (Koran)? Hur kunde han framställa någonting som detta? Och hur kunde någon som levde med honom, före honom eller efter honom framställa någonting som upptäckts helt nyligen? Hur kunde en man som aldrig lämnade den arabiska halvön, som aldrig seglade med ett skepp, som levde för 1400 år sedan göra så tydliga och häpnadsväckande beskrivningar av sådant som bara nyligen upptäckts?

Och om detta inte är tillräckligt, låt mig då nämna att Koranen har 114 kapitel och mer än 6000 verser. Och det var hundratals människor under profetens – över honom vare frid – tid som memorerade hela denna Skrift. Var dessa något slags genier? Hur gick det till? Memorerade någon några av evangelierna, det gamla och nya testamentet, Davids psalmer? Ingen; inte ens påven, men det finns miljoner muslimer idag som har memorerat hela denna Skrift. Detta är ambitionen hos varje muslim. Inte bara några utan varje!

Hur många kristna har du mött i ditt liv som har memorerat sin Bibel? Ingen. Du har aldrig träffat en kristen som har memorerat hela bibeln, för du har aldrig mött någon kristen som ens vet vad hela Bibeln är – för de kristna själva har mer än 700 olika inriktningar och det finns uppskattningsvis 39 olika versioner av Bibeln med olika böcker och olika versioner, olika mängd verser och olika mängd kapitel och de är inte överens om dessa; så hur kan de ens memorera vad de inte är överens om.

Jag säger inte detta för att döma någon, jag är själv en person som var kristen. En person som upptäckte dessa saker på egen hand. En person som nu delar den informationen med er, om att vända på några stenar så att ni kan titta under dem. Och det är helt och hållet upp till er.

Slutligen, låt oss anta att jag sade till er att denna Skrift har blivit bevarad utan den minsta förändring av något slag under dessa 14 århundraden. Om allt detta är sant, allt det jag säger. Om allt detta är sant, skulle du då hålla med om att det minsta man kan säga om denna Skrift är att den är förunderlig och unik, skulle du vara ärlig nog att säga det? Självklart skulle du göra det om du vore ärlig, och du är en ärlig människa. Många andra icke-muslimer har kommit till samma slutsats. Till exempel Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill och många andra. Jag kan fortsätta med fler, alla kom de fram till samma slutsats. Var sig de omfamnade Islam, öppet eller inte, så kom de fram till att det inte finns någon annan litteratur i världen som är så förunderlig som Koranen och en sådan källa till visdom, helande och vägledning.

Koranens grundläggande teman

Nu när vi har avgjort frågan om Koranens äkthet, låt oss då titta på ett annat ämne, nämligen Koranens grundläggande teman. Dessa är:

 • Allâhs den Allsmäktiges enhet, som omfattar Hans namn och attribut, relationen mellan den Allsmäktige och Hans skapelser och hur människan skall upprätthålla denna relation.
 • Kontinuiteten hos profeterna och budbärarna, deras liv och deras budskap, och deras övergripande uppdrag.
 • Insisterandet på efterlevandet av det universella föredömet i Muhammed – över honom vare frid – profeternas och budbärarnas sigill.
 • Påminnelserna för människorna om detta livets korthet och inbjudandet av dem det evige livet efter detta.
 • Livet efter detta, efter detta liv vi lever nu.

Efter att ni gått härifrån så går ni någonstans, jag menar idag, ikväll. Efter att ni dör och lämnar detta jordelivet, så går ni någonstans, vare sig ni vill acceptera det eller inte så går ni dit där ni kommer att ställas till svars för era handingar.

Och detta har förklarats för er men ni har avvisat det. För meningen med detta livet är inte att ni skall sitta här och efter detta inte göra någonting utan att det får effekt. Varje orsak har en verkan. Och vi kom till detta livet av en orsak och med ett syfte och detta måste få ha en verkan. Ni går inte till skolan för att bli kvar där, ni går inte till jobbet för att inte få betalt, ni bygger inte ett hus för att sedan låta bli att flytta in och ni låter inte sy upp en kostym för att inte bära den.

Ni växer inte upp som barn för att sedan inte bli vuxna och ni arbetar inte utan att förvänta er en belöning, ni kan inte leva utan att förvänta er att ni skall dö, ni kan inte dö utan att förvänta er en grav och ni kan inte förvänta er att graven skulle vara slutet för det skulle betyda att Allâh har skapat er för ett dåraktigt syfte. Och ni har inte gått till skolan eller arbetat, valt ut namn åt era barn o s v eller kommit hit idag för ett dåraktigt syfte. Så hur kan ni då tillskriva Gud någonting som är mindre än er själva.

I syfte att fånga och förhindra föreställningsförmågan och de resonerande sinnena anstränger sig Koranen för att berätta om ocener och floder, träd och plantor, fåglarna och insekterna, de vilda och de tama djuren, bergen och dalgångarna, himlarnakropparna, universum, fiskarna och det marina livet, den mänskliga anatomin och biologi, den mänskliga civilisationen och historien, beskrivningen av paradis och helvete, det mänskliga embryots utveckling, alla profeter och budbärares uppdrag och syftet med livet på jorden. Och hur kunde en man född i öknen, som var illiterat och inte kunde läsa, som vaktade får, hur kunde han berätta om saker som han aldrig upplevt?

Den mest unika aspekten av Koranen

Den mest unika aspekten av Koranen är att den bekräftar alla de tidigare uppenbarade Skrifterna.

Och om du skulle välja att bli muslim så behöver du inte se det som att du bytar religion, du byter faktiskt inte din religion. Om du går upp i vikt och har en kostym som du verkligen tycker om, då kastar du inte bort den kostymen, eller hur, Nej! Du tar den till en skräddare och säger till honom: ”Du, gör några ändringar på den här gör den lite större för jag tycker verkligen om den här kostymen”. På samma sätt är det om du har gått ner i vikt, då behöver du inte kasta bort din kostym för femhundra dollar, ta den till skräddaren och säg: ”Du, gör den här lite snävare för jag tycker verklign om den här kostymen.” Med er tro, er heder, och era dygder, er kärlek till Jesus Kristus, er hängivelse mot Gud; ni behöver inte ändra detta eller kasta bort det – utan hålla fast vid dem. Men ni måste göra justeringar när ni vet att sanningen har uppenbarats för er. Det är allt. Men ni måste vara tillräckligt ärliga för att veta att ni har gått ner i vikt och måste göra några förändringar.

Hur kommer det sig då att ni tvekar inför att vittna

Islam är lätt mina bröder och systrar. Vittna om att det inte finns någon värd att dyrkas vid sidan om den Allsmäktige Gud. Om jag skulle be någon av er vittna om att ”min far är min far”, hur många av er skulle då vittna om att ”min far är min far”, ”min son är min son”, min fru är min fru” och ”jag är den jag är”? Hur kommer det sig då att ni tvekar inför att vittna om att Gud, den allsmäktige är En och Allsmäktig och Gud den Allsmäktige är din Herre och Skapare? Varför? Är ni arroganta? Äger ni någonting som Gud inte äger? Eller är ni helt enkelt fundersamma och förvirrade? Det är den frågan ni måste ställa er själva.

Om du trodde att du skulle dö ikväll och framför dig var paradiset och bakom dig låg helvetet och du hade ett tillfälle till att ställa allting till rätta med ditt samvete och ställa allting till rätta med Gud och be honom ta emot dina bästa handlingar. Om du hade möjlighet till det och du visste att du skulle dö redan ikväll, då skulle du inte tveka att vittna om att det inte finns någon gudom förutom Gud och du skulle inte tveka att vittna om att Muhammed – över honom vare frid – är Guds sändebud och företrädare för varje tidigare profet.

Du skulle inte tveka om det, du är bland de som skulle vilja att det skrevs om dig i Allâhs bok att du är en av de som underkastar sig. Du skulle inte tveka men du tror att du kommer att leva ett litet tag till och du vill hinna njuta av några saker till, du vill dricka lite mer, vara med några flickor till och bära festkläder några gånger till, dansa, sjunga, hänga ut lite till. Och självklart är du inte redo att förrätta bön varje dag, för du tror att du skall leva ännu ett tag till. Men hur mycket är ’ett tag’? Jag ser hur några av er börjar få en flint, precis som jag; hur länge sedan var det som ni hade hår? Jag ser att några av er är gråhåriga; hur länge sedan var det som ert hår var helt svart? Ni har värkar och smärtor i knän och armbågar och på andra ställen. Hur länge sedan var det som ni var barn som sprang och lekte utan några som helst bekymmer? Hur länge sedan var det? Det var igår! Eller hur!? Och imorgon skall ni dö. Så hur länge skall ni vänta?

Islam är…

Islam är:

 • Att bära vittnesbörd om att den Allsmäktige Gud är Gud, den ende Guden, En utan någon vid Sin sida.
 • Det är att erkänna existensen av änglarna som skickades med plikten att föra fram uppenbarelserna till profeterna, och budskapet till profeten, att kontrollera vindarna, bergen och oceanerna och att hämta själarna hos de som Allâh låter dö.
 • [Islam är att] erkänna att alla Allâhs profeter och budbärare var rättfärdiga människor som alla sänts av Allâh.
 • Och att erkänna det faktum att det kommer en yttersta dag, en domedag för alla skapade varelser.
 • Att erkänna att allt gott och allt [som kan förstås som] ont har proportionerats av den Allsmäktige Allâh.
 • Att erkänna att det kommer en återuppståndelse efter döden.

De grundläggande plikterna för varje muslim är enkla

De grundläggande plikterna för varje muslim är enkla, fem saker. Islam är som ett stort hus. Och varje hus måste byggas med pelare och grunder som bär upp det. Pelare och grund. Och du måste bygga huset med regler. Pelarna är reglerna och då du bygger huset måste du följa reglerna.

Den första av de fem reglerna [dvs pelarna] i Islam är att hålla en strikt monoteism, dvs att du:

inte accepterar någon eller något vid sidan om Allâh som medhjälpare;

inte dyrkar någonting vid sidan om Allâh;

att inte säga något om Allâh som du inte har rätt att säga;

att inte säga att Han far, son eller dotter, en moder, en farbror eller en grupp förtroendevalda eller vad det nu kan vara.

Att bära vittnesbörd

Att bära vittnesbörd; det är nu som du dömer dig själv. Du väljer den dom du vill. Du dömer dig själv till frid och till paradiset, eller till förvirring, frustration, helveteseld och straff. Det är du som dömer dig själv. Du frågar dig själ: Vittnar jag om verkligen om att det bara finns en Gud? Om du ställer dig den frågan kommer du att svara: Ja, jag vittnar om det. Om du vittnar om det, så är du och alla vi muslimer. Ja, muslimer. Och du behöver inte förändra vad du varit, du behöver bara göra justeringar i det som du var – i ditt tänkande och ditt sätt att vara.

Slutligen, bröder och systrar, frågar jag er ärligt och direkt. Hur många av er förstod vad jag sade till er? Hur många förstod – räck upp en hand bara. Hur många av er håller inte med det som jag sade om Gud, om Muhammed, om livets skapelse. Hur många håller inte med mig om det jag sade?

Ok. Alla de som håller med mig om det jag sade, lyft era händer och säg: Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Gud, och jag vittnar om att Muhammed är Guds budbärare. Amîn, amîn, amin.

Må Allâh välsigna oss, må Allâh hjälpa oss och vägleda oss.

Lund 2021 08 25
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 98 al-Bayyinah [Det Klara Vittnesbördet] vers:5]
2 [Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers:3]
3 [Koranen, Kapitel 34 Saba [Saba] vers:28]
4 [Koranen, Kapitel 53 an-Najm [Stjärnan] vers: 3-5]
5 [Koranen, Kapitel 96 al-Alaq [Grodden] vers:2]
Kategorier: SAMHÄLLET