Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var skriven från början för att publicera den på min gamla sida Islamiska.org som jag tyvärr blev av med, därför finns den på Bilal.se.

Vad vet du om Islam

Del 2

Vad vet du om Islam?

Frågan här är inte vad du har hört andra säga om Islam, inte heller vad du har sett muslimer göra, därför att det är skillnad mellan Islam och muslimer. Skillnaden mellan en man och en fader; en man som har barn, han är en fader. Faderskap är ett ansvar, men om mannen inte bär upp det ansvaret, då är han inte en bra fader.

Islam är regler och order. Om muslimer inte bär upp och fullföljer dessa order och regler, är hon eller han inte en bra muslim. Så vi kan inte jämföra Islam med muslimer.

Så ofta hör vi och ser massor av slarvig, vilseledande, felaktig och avsiktlig missinformation i media om Islam. Jag måste även erkänna att en stor del av denna missinformation och missrepresentation har bidragits till även av muslimerna själva. Synen på Islam i Europa har aldrig varit neutral.

De främlingsfientliga attityderna är nästan starkare när det gäller Islam och muslimer. Detta trots att Islam är världens näst största religion med närmare en miljard bekännare. Var femte person i världen är muslim. Det är statistik, som du kan få fram ur vilken källa som helst. Hur kan en av fem vara muslim och vi vet inte någonting om Islam, alltså fakta om Islam?

Om jag berättar för er att en av fem personer i världen är kines, vilket är sant, det finns en miljard kineser i världen. Vi känner till geografiska, sociala, ekonomiska, politiska och historiska fakta om Kina och om kineser. Hur kan det då komma sig att vi inte vet lika mycket om Islam?

Innan du formar dig en uppfattning om Islam, fråga dig själv om din bestående kunskap är tillräckligt. Fråga dig själv ifall du fått denna kunskap genom en tredje källa, som själv har fått en slumpvis glimt av Islamiska litteratur.

Är det till exempel rättvist att bilda en egen åsikt om smaken på en speciell måltid genom andras åsikter, som kanske inte smakat på den själv? Du ska på samma sätt försöka finna kunskap om Islam från pålitliga källor och inte bara smaka på den utan också låta det smälta väl innan du bildar dig en uppfattning.

Då blir det ett klokt närmande till förståelsen av Islam. Det är upp till dig att ta nästa steg. I det steg du tar, försäkrar Islam dig respekt för din rätt att välja och frihet till användning av din egen förmåga att tänka. Ingen kan ta din vilja ifrån dig och tvinga dig till underkastelse inför Gud.

Några fakta kommer att erbjudas här men som jag tidigare sagt är det nödvändigt att hålla tänkandet öppet liksom hjärtat. För att om jag vänder glaset upp och ner och vill ha vatten i glaset kan jag aldrig få det. Glaset måste vara med rätt sida upp.
Vad som behövs här är en kombination av :

  1. Tålamod
  2. Ambitioner
  3. Förmågan att uppskatta och inse
  4. Acceptera sanning när du hör den.

Islam – vad betyder det?

Ordet Islam är ett ord som innebär att känna sig undergiven och ödmjuk inför Gud. Det betyder också underkastelse och lydnad. Som religion står Islam för fullständig underkastelse och lydnad inför Allah, vår skapare.

Ordet Islam innebär också frid, att känna själslig harmoni, sinnesfrid, att vara trygg inom dig själv och med andra. Därför är muslimen en person som känner sig undergiven och lyder Allahs lag. Genom det får han frid och trygghet, fred mellan Skaparen och hans skapade varelse.

Undergivenhet inför Allah är inte resultat av rädsla utan av kärlek, övertygelse och vilja att förtjäna Allahs förlåtelse, belåtenhet, barmhärtighet och gottgörelse i detta liv och i det kommande.

I kontrast till judendom och kristendom, har detta namnet, Islam givits av Allah (Gud), skaparen själv, som nämndes i den sista Heliga skriften, Koranen:

”I dag har jag fullkomnat er religion åt er, gjort min nåd fullkommen och funnit för gott att giva er Islam.” [1] Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 5

Varken judendomens eller kristendomens namn finns skrivna i Bibeln. Ingen av Israeliternas profeter nämnde någonsin ordet judendom. Jesus gjorde aldrig anspråk på att upprätta kristendomen och kallade sig aldrig kristen. Den var först nämnd i den nya testament långt efter det att Jesus hade lämnat jorden. Det Gudomliga ursprunget av religionens namn, Islam, dess omfattande och innehållsrika mening är ett av åtskilliga argument, vilket gör Islams anspråk på att vara Guds sanna tro framåtskridande.

Muslimen kallar Gud för Allah. Namnet Allah har används av alla profeter, från Adam till Muhammed (frid vare över honom). Detta är en sammandragning av två arabiska ord ”Al” och ”Ilah” d.v.s Gud. Genom borttagande av bokstaven ”I”, hittar du ordet Allah. Ordet Allah betecknar det personliga namnet för den Suveräna Guden. Ordet Allah har varken pluralis eller genus.

Dess särart framgår när man jämför det med ordet ”Gud”, som kan sättas i pluralis, gudar, och i femininum, gudinna. Ordet Gud har förbrukats mer eller mindre till skapade varelser till exempel gudfadern, gudsonen, gudinnan och så vidare medan ordet Allah används bara om den som har skapat allt. Användningen av ordet Allah som Guds personliga namn är en återspegling av den vikt som Islam lägger på renhet, vilket är kärnan i detta budskapet. Det är intressant att notera att Allah är Guds personliga namn på armeiska, som var profeten Jesus språk, och som är närbesläktat med arabiska.

UPPENBARELSEN

Från mänsklighetens bygynnelse sände Allah budskap för att visa människor vägen till verklig frid och lydnad till en enda sann Gud; detta är Islam. Detta budskap har förmedlats till människor genom olika profeter. Alla inbjöd människor till en och samma väg. Några av dem hade skrifter som vägledning och varning för endast speciella nationer. Zabur till David, Torah till Moses, Injeel till Jesus.

Ingen av dessa skrifter kvarstår i sin originalform idag. Dess värre har alla Guds tidiga budskap eller uppenbarelser blivit förvrängda genom tiden av människor från de senare generationerna. Resultatet av detta blev att Guds ursprungliga uppenbarelse förvrängts av myter och föreställningar, som saknar underlag i verkligheten och meningslösa filosofiska ideologier. Guds religion var förlorad i en övermättad mängd av andra påhittade religioner.

Människans livshistoria är en krönika av människan drift mellan ljuset och mörkret. Utifrån Allahs överflödiga kärlek till människor, övergav Han inte oss i mörkret för att upptäcka den rätta vägen ensamma genom försök och misstag. Allah sände den ena profeten efter den andra för att hjälpa människor hitta den rätta vägen.

Alla bekräftade varandra; Adam, Noah, Ibrahim, Ismä’il, David, Solaiman, Jakob, Yussuf, Eisa (Jesus) och Moses. Alla dessa män var budbärare och apostlar kom från samma Allmäktige Allah och alla sade samma sak: Lyd Allah, ägna honom en sann dyrkan, fullfölj syftet med livet, gör goda gärningar, håll er ifrån det onda och ni kommer att belönas och beprisas med ett annat evigt liv. Därför då vi lyder Allah, är vi muslimer. Ibrahim var muslim, Moses, Eisa (Jesus), alla profeter var muslimer; de kom till olika slags folk som talade olika språk.

Profeten Muhammed frid vare över honom talade arabiska. Även i det arabiska språket betyder ordet underkastelse Islam. Så den som underkastar sig kallas muslim.

Om vi undersöker budskapet från varje välkänd profet kan vi lätt konstatera dessa fakta: Där det fanns konflikt berodde det på makt, förfalskning, överdrift och personlig inblandning av individer, vetenskapsmän och legender i skrivandet av historien.

En sak vill jag här ta upp, som ni kanske inte tänkte på förut, hur kan det komma sig att genom hela gamla testamentet Gud var refererad till en mästare och kungen av universum. Även när Moses fick budskapet var han inte tillåten att dyrka någon förutom Allah. Alla profeter sade att Han bara är En.

Sedan finns det helt plötsligt fyra evangelier Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Vilka är dessa män? Fyra olika evangelium skrivna i olika tider där ingen av dessa män skrev sitt efternamn på böckerna. Om jag ger dig en check för utbetalning och på den checken står bara mitt förnamn, skulle du acceptera den? Skulle banken acceptera den? Nej. Om polisen stoppar någon, kan han då identifiera sig med bara förnamnet?

Är det acceptabelt? Nej! Om du ansöker om att få ett pass, räcker det bara med förnamn? Gav våra föräldrar oss bara förnamn? Var i hela människans historia är det accepterat som identifiering av dokument? Ingenstans utom i Bibeln.

Ingen visste då, och vi vet inte heller idag vem var de verkliga författarna ? Hur kan människorna tro på dessa fyra böcker som Guds ord fastän det är anonyma människor som har skrivit dem? Större delen av dagens, reviderade biblar innehåller orimliga påståenden inbakade i bibelverserna som i sig själva har ett skumt budskap och som är uppdiktade av okända författare.

Och varför skulle vi idag acceptera deras odokumenterade och ohållbara påståenden ? I dessa böcker kan vi för första gången finna att Gud var nämnd som en man, för första gången Gud var nämnd som tre och för första gången att Gud har en son. Hur har detta accepterats av förnuftiga människor? Tänk efter!

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 5