I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Vad skulle du göra om du fann en klocka i sanden?

Vad skulle du göra om du fann en klocka i sanden?

Föreställ dig själv att du hittar en klocka i mitten av en öken. Vad skulle du dra för slutsatser? Skulle du tro att någon hade tappat denna klocka? Eller skulle du tro att klockan kom till av sig själv? Självklart kommer inte en förnuftig människa säga att klockan bara råkade dyka upp ur sanden. Alla de invecklade delarna kan inte helt enkelt utvecklas ur de olika metall delarna som låg begravda i jorden. Klockan måste ha en tillverkare. Om klockan visar en exakt tid så förväntar vi oss att tillverkaren måste vara intelligent. Slumpen kan inte tillverka en fungerande klocka. Vad finns det mer för någonting som visar exakt tid? Tänk på soluppgången och solnedgången. Deras inställningar är så exakt justerade att vetenskapsmän kan publicera i förväg tiden för solnedgången i våra dagstidningar. Gud säger i Koranen:

”Solen och månen vandra enligt beräkning.” (Koranen 55:4)

Men vem reglerar inställningarna för soluppgångarna och solnedgångarna? Om en klocka inte kan fungera utan en intelligent skapare, hur kan solen gå upp och ner med en klockas exakthet? Kan detta ske av sig själv? Gud säger i Koranen:

”Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen (som återger dess) sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta (tiden). Gud har inte skapat detta utan en plan och syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla.” (Koranen 10:5)

Låt oss fundera närmare över vår egen sol. Den befinner sig på ett säkert/oföränderligt avstånd, ca 95 miljoner mil från jorden. Om den skulle ha varit närmare oss så skulle jorden ha brunnit upp. Och om den skulle ha varit för långt bort, så skulle jorden ha blivit en planet täckt av is, som i sin tur skulle göra allt mänskligt liv omöjligt.

”Man kan nämligen visa att även den minsta lilla ändring av de fysiska konstanternas värden skulle göra universum obeboeligt.” (Världen växer, av Tor Norretranders, s. 135)

Vem bestämde i förväg att detta var det rätta avståndet? Kunde det ske av en slump? Utan solen skulle inte växter ha liv. Då skulle djuren och människan svälta. Bestämde sig solen att bara vara där för oss? Solstrålarna skulle vara farliga för oss om det inte hade varit för det skyddande ozon lagret i vår atmosfär. Atmosfären runt jorden håller de skadliga ultravioletta strålarna från att nå oss. Vem var det som skapade denna sköld omkring oss? Gud säger i Koranen:

”Och (Gud har) byggt himlens (valv) som ett väl skyddat tak? Men de vänder ryggen åt (naturens alla) tecken!” (Koranen 21:32)

Vi behöver soluppgång. Vi behöver solens energi och dess ljus för att se vart vi går under dagen. Men vi behöver också solnedgång. Vi behöver en paus från hettan, vi behöver nattens kyla och vi behöver mörker för att sova. Vem reglerade denna process för att förse oss med detta? Gud säger i Koranen:

”Och Vi (Gud) har skänkt er sömnen för att (er kropp skall få) avbrott för vila och gett er natten som täcker (er) och dagen så att ni (i klart ljus) kan förtjäna ert bröd.” (Koranen 78:9-11)

Dessutom, om vi endast hade haft solens värme och atmosfärens beskydd så skulle vi vilja ha någonting mer – skönhet. Våra kläder ger oss värme och skydd, men vi designar också för att de ska se vackra ut. Skaparen som gav oss ljus, energi, skydd och skönhet förtjänar vår uppskattning. Ändå finns det vissa människor som vidhåller att Han inte existerar. Vad skulle de tro om de fann en klocka i öknen? En noggrann, fungerande klocka? En underbar designad klocka? Skulle du inte dra slutsatsen att det existerar en klockmakare?:

”Människor har alltid fyllts av vördnad inför den fysiska världens sinnrikhet, majestät och intrikata organisation. Himla-kropparnas vandring över himlen, årstidernas rytm, en snöflingas mönster, myriader levande varelser så väl anpassade till sin omgivning – allt detta tycks alltför välordnat för att vara en själlös slump.” (I huvudet på Gud, av Paul Davies, s. 199)

En som uppskattar skönhet? Sådan är vår Gud som skapade oss. Om du nu inte skulle hitta klockan i en öken utan köpa den i en butik så skulle du självklart få en bruksanvisning för hur man använder klockan på bästa sätt. På samma sätt har Skaparen skrivit en bruksanvisning för hur man ska förhålla sig till Hans skapelse, nämligen Koranen. Med en klocka får du bruksanvisningar. Med skapelsen får du en instruktionsbok.

Lund 2021 09 08

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET