I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Enligt Bibeln, sa Gud till Moses:

”En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag bjuder honom.” (5 Moseboken 18:18)

Profeten som beskrivs i versen ovan måste ha de tre följande karaktäristiska dragen.

1. Han ska vara lik Moses.
2. Han ska komma från Israelernas bröder, dvs. ismaeliterna.
3. Gud ska lägga sina ord i hans mun och han ska förkunna allt vad Gud befaller honom.

Låt oss se vilken profet Gud talade om.

Profeten lik Moses

”Den enda person som kan jämföras avlägset med honom (Moses) är Mohomet.” (Pastor James L. Dow; Collins Gem Dictionary of the Bible.)

Några människor tycker att denna profetia hänvisar till profeten Jesus? Men även om Jesus är en sann profet sänd från Gud, så är han inte denna profet som det omtalas om. Han var född på ett mirakulöst vis och slutligen tog Gud honom mirakulöst. Men å andra sidan, är Muhammed mer lik Moses, båda var födda på ett naturligt sätt och båda dog på ett naturligt sätt.

Område för jämförelseMosesMuhammedJesus
Födelsenaturlignaturligonaturlig
Föräldrarmor/farmor/farmor/ingen mänsklig far
Familjelivgift/barngift/barninte gift och inga barn
Bortgångnaturlignaturligonaturlig
Karriärprofet/statsmanprofet/statsmanprofet
Resultat av sammanstötningmoralisk/fysisk segermoralisk/fysisk segermoralisk seger
Nertecknade uppenbarelseri hans livstid (Tora)i hans livstid (Koranen)efter hans död
Lärornas naturandlig/juridiskandlig/juridiskmest andlig
Accepterande av ledarskap (från folket)förkastad, sedan accepteradförkastad, sedan accepteradförkastad (av de flesta israeliter)

Från ismaeliterna

Abraham hade två söner, Ismael och Isak (Genesis kapitel 21). Ismael blev stamfader åt den arabiska nationen, och Isak blev stamfader åt den judiska nationen. Den omtalade profeten skulle inte komma bland judarna själva, men bland deras bröder, ismaeliterna. Muhammed en ättling till Ismael är sannerligen den profeten.

Gud kommer att lägga sina ord i hans mun

”Varken innehållet eller utformningen av Koranen var Muhammeds påhitt. Båda var givna av ängeln och Muhammeds uppgift var endast att upprepa vad han hört.” (World Religions from Ancient History to the present av Geoffrey Parrinder, s. 472)

Gud sände ängeln Gabriel för att lära Muhammed de exakta orden som han skulle upprepa till folket. Orden är därför inte hans egna; de kom inte från hans egna tankar, men las i hans mun av ängeln. Detta är nerskrivet i Koranen ord för ord exakt som de uppenbarades av Gud. Nu när vi vet vem denna profet är är det viktigt att vi lyssnar på honom.

Bibel Om Muhammad

Lund 2021 09 01

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email