Följande punkter är några av islams ställningstaganden:

En Gud – en mänsklighet

Islam ser hela mänskligheten som en del av en familj under Guds universella goda vilja, Gud som är den gemensamma skaparen och försörjaren för alla varelser.

Den gudomliga uppenbarelsens allmängiltighet

Islam lär oss att på samma sätt som Guds sol sprider sina livgivande strålar över skapelsen utan att göra skillnad, så har uppenbarelsens vägledande ljus – som är oundgängligt för människans andliga tillväxt och välmående – på samma sätt uppenbarats för alla nationer och folk under alla tidsåldrar.

Jesus vördas som Guds profet

Koranen, islams heliga Skrift talar om Jesus på det bästa av sätt. Den beskriver honom som en av Guds utvalda profeter. Detta gör det obligatoriskt för varje muslim att tro på honom på det viset. Koranen avvisar dock doktrinerna om att han skulle vara Guds son eller en del av Guds väsen. Koranen avvisar också tanken på arvsynden och på Jesus offerdöd.

Det finns inget utvalt folk

Islam avvisar tanken om ett utvalt folk och låter istället tron på Gud och goda handlingar vara nyckeln till paradiset.

Inget prästerskap

Islam är den vanlige mannens religion och en öppen och personlig närhet till Gud är möjlig för alla människor utan undantag och utan medlingen av något prästerskap.

Ingen fatalism

Islam gör människan till sin egen lyckas smed. Människan är skapad med de största av potential och är fri att välja det goda eller dåliga och leva ett liv i ärlig strävan eller på annat sätt. Människan är dock ansvarig med sina handlingar inför Gud.

Den missförstådda religionen
Islam

Lund 26 juni 2021
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: DYRKAN