I översättning från engelska av Bilal.se 

Med grunden i dess lingvistiska ursprung betyder det arabiska ordet ”Islâm” medlen till att uppnå frid – frid med Gud, frid med sig själv och frid med andra av Guds skapelser genom underkastelse inför Gud och ett engagemang i Hans vägledning.

Islam är inte en ny religion utan den sista kulmen och uppfyllandet av samma grundläggande sanning som Gud uppenbarade genom alla Sina profeter för varje folk. För en femtedel av världens befolkning är islam inte bara en personlig religion utan ett helt levnadssätt.

Över en miljard människor från alla etniciteter, nationaliteter och kulturer över jordklotet är muslimer – från Indonesiens risfarmar till öknarna i hjärtat av Afrika; från New Yorks skyskrapor till arabiens beduintält.

Bara 18% av muslimerna bor i arabvärlden; en femtedel finns i Afrika, nedanför Sahara; och världens största muslimska kommunitet är Indonesien. Stora delar av Asien är muslimskt medan betydande minoriteter finns i de centralasiatiska republikerna, Indien, Kina, Nord- och Sydamerika, Öst- och Västeuropa.

Källa:
http://www.discoverislam.com/
Lund 2021 08 23
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET