Av Shaykh ul-Islâm Ibn Taymiyyah:

Ibn Taymiyyah sade:
Då en muslim stöter på en problematisk situation bör han söka ett utlåtande från den som han vet kommer att ge honom ett utlåtande baserat på det som Gud och Hans budbärare har lagstadgat oavsett vilken skola han hör till. Det är inte obligatoriskt för någon muslim att blint följa en särskild individ från de lärde i allt han säger. Inte heller är det obligatoriskt för någon muslim att blint följa en rättskola i allt det nödvändiggör eller informerar om.

Snarare kan varje persons ord tas emot eller avvisas, med undantag för Guds budbärares ord – över honom vare frid.

Att följa en viss individs skola på grund av oförmåga till att känna till vad som lagstadgats är bland det som är tillåtet; men inte från det som är obligatoriskt för varje individ – under förutsättning att de har förmågan till att veta vad som lagstadgats utan denna sorts taqlîd. Så var och en bör frukta Gud så mycket det går, och söka kunskap om det som Gud och Hans budbärare har beordrat; utföra vad som påbjudits och hålla sig borta från vad som är förbjudet.

Översättarens sammanfattning:
Ett efterföljande av en viss shaykh eller en viss skola är inte ett självändamål i sig. Snarare är det ett verktyg för den individ som inte har förmågan till idjtihâd eller kunskap att själv förstå och utvärdera bevisningen för de lärdes olika utsagor – och dessa individer utgör det stora flertalet av muslimer – till att omsätta Koranen och profetens föredöme (sunnah) i praktiken.

Ändamålet – eller intentionen – bakom sökandet av utlåtandet för problematiska situationer man ställs inför bör vara en lösning baserad på Koranen och profetens föredöme.

Majmoo Fataawaa (20/208-209)

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: TEOLOGI