I översättning från engelska av Bilal.se

* * *

Nej. Det urpsrungliga och oförändrade uppenbarelserna som gavs de Abrahamitiska och andra profeter ända tillbaks till Adams tid kom alla från en och samma sanna Gud. Detta gemensamma ursprung förklarar deras likheter i mycket av trosuppfattningar och värderingar.

Abraham nämns i Koranen som en av de stora profeterna och hedrades med titeln ”Guds vän.” Abraham och hans äldste son, Ismael, beordrades av Gud att bygga en plats för dyrkan, denna plats var Kaba i det som idag är staden Mecka i Saudiarabien.

Kaba är en enkel stenkonstruktion som uppfördes som en helgedom för dyrkan av den Ende Guden. Koranen berättar att Gud uppmanade Abraham att kalla hela mänskligheten till att besöka denna plats, och då pilgrimer besöker platsen i dag säger de, ”Till din tjänst, o Herre,” som gensvar på kallandet av Abraham.
 

Kaba är den centrala plats mot vilken alla muslimer vänder sina ansikten i sin bön till Gud, den Allsmäktige.

Islam, kristendomen
& judendomen har
samma ursprung

Källa:
http://www.discoverislam.com/

Print Friendly, PDF & Email