Av Shaykh Abdullâh al-Ansârî al-Harâwi - I översättning från och engelska av Bilal.se

Gud, den Upphöjde säger: ”Ett råder Jag er till, nämligen att ni två och två eller var man för sig vänder er till Gud…” [1] [Koranen, Sabâ’ 34:46]

Att stiga upp inför Gud är:
Att stiga upp från försummelsens slummer, och
rusa upp från liknöjdhetens snärjelse:
Det är den primära (källan) från vilket tjänarens hjärta
erfar levandets upplysning
Genom att se uppvaknandets ljus.


Uppvaknande har tre aspekter:

I. Uppvaknande genom hjärtats betraktande av Guds gåvor, genom att känna det hopplösa i att försöka räkna dem alla, genom att förstå det omöjliga i att begränsa dess omfång, genom att hänge sig åt skyldigheterna inför Gud för dem och genom att erkänna sina tillkortakommanden i att ge ut vad man är skyldig för dem.

II. Uppvaknande genom att betrakta sina missgjärningar genom att förstå farorna med dem, genom att hänge sig åt att ställa dem till rätta, genom att befria sig från dess snaror och genom att söka räddningen genom att korrigera dem.

III. Uppvaknande genom att vara medveten om vad som förtjänas och förloras under dagen, genom att befria sig från förlorandet (av det man tjänat), genom att vara noggrann med att hålla kvar det, genom att förbereda sig att återställa det [eng. make up] om man förlorar det och genom att hålla fast vid det som består av det.

Att känna Guds gåvor förädlas genom tre saker:

1. Intellektets ljus (nûr al-’aql);

2. betraktandet av den [Gudomliga] Nådens blixtar;

3. Att ha respekt för de människor som går genom prövning.

Betraktandet av sina missgjärningar (implementeras) korrekt genom tre saker:

1. Att känna Guds storhet;

2. Att känna sitt eget själv (nafs);

3. Att vara övertygad om Guds hot (wa’îd)

Att vara medveten om vad som förtjänas och förloras delas in i tre:

1. Att lyssna till (Gudomlig) kunskap (’ilm);

2. Att svara till kallet till att vara respektfull;

3. Att vara i sällskap med de rättfärdiga (sâlihîn)

Förutsättningen för dessa är att göra sig fri från dåliga vanor.

Källor:

Källa: A.G. Ravan Farhadi, Abullah Ansari of Herat – an early sufimaster, Curzon Press 1996

Koranverser enligt, Bernström M. K., Koranens Budskap, Proprius 1998

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Sabâ’ 34:46]
Kategorier: TEOLOGI