Av Mannâ al-Qattân

Många av berättelserna som står att finna i Koranen upprepas genom Koranen. Syftena med detta är flera, bland andra:

1 – Att de för det första demonstrerar de olika sätten att presentera samma berättelse och visar på Koranens lingvistiska förträfflighet. Presentationen av liknande läror på mycket olika sätt lämnar frågan förskt i sinnet hos läsaren och denne läser berättelsen om och om igen och fortsätter att dra nytta från den.

2 – För det andra är upprepandet av samma avgörande material en del av Koranens mirakulösa natur. Det är en del av Koranens lingvistiska bedrifter som araberna inte kunde överträffa.

3 – För det tredje, presenterandet av samma berättelser mer än en gång visar för läsaren den stora betydelsen av de speciella berättelserna. Läsaren kommer att ta de händelserna på större allvar och fundera över dem mer i detalj.

4 – Slutligen, genom att lägga fram sådana berättelser på olika sätt, belyser Gud olika aspekter av samma berättelser i syfte att inpränta hos läsaren de olika lektioner och den moral som kommer ur en och samma händelse.

* * *

Källa:
Manna al-Qattan, Mabahith fi Ulum al-Quran (Beirut: Musassat al-Risalah, 1983), s 308
Lund tredje juli 2021
Print Friendly, PDF & Email