Den mindre tvagningen (wudû’) (wudo) inför bön
ur Bidâyat al-mubtadi
av shaykh Burhân ad-Dîn al-Farghâni al-Marghinâni

I Guds den Barmhärtiges Förbarmarens namn,
och med bön och välsignelser över Muhammed
och över hans familj.


De obligatoriska (fard) handlingarna i den mindre tvagningen (wudû’):

Gud den Upphöjde har sagt:

O ni som tror, när ni går till bön, två då ansikte och händer till [och med] armbågarna, stryk med händerna huvudet och fötterna upp till fotknölarna. [1] [Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 6]

Den defintiva plikten (fard) för rening [ inför bönen – wudû’  [2]Wudû’ betår av två delar: tvagande (ghasl) och strykande (mash). Ghasl är hällande av vätska över lemmarna medan mash är fuktande. Dessa två är nödvändiga element … läs resterande ] är tvagandet av de tre lemmarna [3] Dvs ansikte, händer och fötter – övers.  och strykandet av huvudet. Armbågarna och anklarna inkluderas i tvättandet.

Den nödvändiga plikten (fard) i strykandet (över huvudet) är [strykandet över] en del av pannan och detta är en fjärdedel av huvudet.

De nödvändiga (sunnah) handlingarna i den mindre tvagningen:

De nödvändiga [sunnah [4] Sunnah i den hanafitiska lagskolan syftar till sunnah al-mu‘akkadah, dvs en handling som profeten – över honom vare frid – konsekvent utförde. [al-Marghinâni 2006:10] ] handlingarna i den mindre tvagningen är:

Tvättandet av händerna [5]Man tvättar händerna upp till handleden. Kärlen nämns då de brukade tvätta sig ur kärl med vatten (och inte som idag med rinnande vatten ur kranar – att börja med att tvätta sina händer … läs resterande innan de sänks ned i vattenkärlet då den som tvagar sig stigit upp från sömn.

Proklamerandet av Guds namn i början av tvagningen [6] Profeten – över honom vare frid – sade: ”Det finns inte någon wudû’ för den som inte nämner Guds namn.” [Abû Dâwud, Ibn Mâdjah m fl.] .

[Att rengöra munnen med] siwâk.

Madmadah och istinshâq – dvs att rensa munnen och dra upp vatten i näsan.

Mash (strykande) av öronen.

Takhlîl (att dra fingrarna) genom skägget.

Takhlîl (att dra fingrarna) genom fingrarna på den motsatta handen. [7]Att stryka öronen och dra fingrarna genom varandra och genom skägget med samma vatten som man strök över huvudet med (dvs att inte återfukta händerna mellan de olika momenten) är sunnah. … läs resterande

Att upprepa tvättandet tre gånger

Det är att föredra (mustahabb) att den som tvagar sig bestämmer sig för (att intentionen bakom handlingen – niyyah – är) att tvaga sig – [Marghinani: Intentionen (niyyah) är rekommenderad (sunna) enligt vår åsikt.

Att hela huvudet stryks (mash).

En definitiv ordningsföljd bör följas. Man börjar med det som Gud nämnt först och man börjar från höger sida.

Faktorer som upphäver den mindre tvagningen

Faktorer som upphäver den mindre tvagningen omfattar allt som passerar genom de två passagerna.

Blod och var – då de rinner ur kroppen och ut på en kroppsdel som tvättas i wudû’ – och att kräkas (en mängd motsvarande) en munfull.

Detta är också fallet då man kräks upp galla, mat och vatten, men om man kräks upp sputum är detta inte tillräckligt för att upphäva tvagningen.

Om man kräks upp blod i form av klumpar räknas en munfull mängd som upphävande, då det är svart och bränt. Om det rinner ner (från huvudet) och in i näsborrarna upphäver det tvagningen.

Sömn, medan man ligger på sidan, tillbakalutad eller lutad mot någonting som om det flyttades skulle få personen att ramla.

En attack på sinnet genom svimning och sinnessjukdom.

Ljudligt skratt, [8] ar. qahqah, dvs skratt som kan höras av personen själv och de som står i hans närhet. [al-Marghinâni 2006:18-19] i var bön som omfattar bugande (rukû’) och nedfallande (sudjûd).

Dâbbah (dvs mask) som kommer ut där bak är en upphävande faktor. Men inte om om det kommer ur ytan på ett sår eller då skinnet faller av ett sår.

Om en sårskorpa pillas bort och vatten, var eller annat flyter från det, upphäver detta wudû’ om det flyter från sårytan.

Appendix:
Hur utförs den mindre tvagningen (wudû’) inför bönen?

(i sammanställning av Bilal.se)

Tvagningen görs på följande sätt:

1 – Man har intentionen (niyyah) för att utföra tvagningen och man inleder med att säga bismillâh – i Guds namn.

2 – Man tvättar händerna till och med handlederna tre gånger och man börjar med höger hand.

3 – Man rensar munnen med miswak (eller med tandborste eller fingrarna). Man sköljer munnen tre gånger, med nytt vatten var gång

4 – Man rensar näsan genom att dra upp vatten i näsans mjuka del (med vatten från högra handen) och blåsa ut, tre gånger med nytt vatten var gång.

5 – Man tvättar ansiktet (dvs ytan från öra till öra och panna till haka) tre gånger.

6 – Man drar fingrarna genom skägget.

7 – Man tvättar högra armen upp till och med armbågarna, och sedan tvättar man vänstra på samma sätt.

  • Man drar fingrarna genom varandra för att göra rent mellan dem.

8 – Man stryker över hela huvudet med våta händer;

  • Stryker baksidan av öronen och inuti dem; och
  • Man stryker nacken med baksidan av händerna.

Dessa saker görs med samma vatten som för huvudet – dvs händerna fuktas inte på nytt mellan de olika momenten (i punkt 8)

9 – Man tvättar högra foten upp till och med anklarna, tre gånger;

  • Rensar mellan tårna med vänstra lillfingret från stortå till lilltå;
  • Och gör samma sak med vänstra foten.
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 6]
2 Wudû’ betår av två delar: tvagande (ghasl) och strykande (mash). Ghasl är hällande av vätska över lemmarna medan mash är fuktande. Dessa två är nödvändiga element – arkân – pelare som bär upp tvagningen (wudû’) och om någonav dem utelämnas är tvagningen inte giltig. [al-Marghinâni 2006:8]
3 Dvs ansikte, händer och fötter – övers.
4 Sunnah i den hanafitiska lagskolan syftar till sunnah al-mu‘akkadah, dvs en handling som profeten – över honom vare frid – konsekvent utförde. [al-Marghinâni 2006:10]
5 Man tvättar händerna upp till handleden. Kärlen nämns då de brukade tvätta sig ur kärl med vatten (och inte som idag med rinnande vatten ur kranar – att börja med att tvätta sina händer gäller dock oavsett kranar eller kärl – övers). [al-Marghinâni 2006:10]
6 Profeten – över honom vare frid – sade: ”Det finns inte någon wudû’ för den som inte nämner Guds namn.” [Abû Dâwud, Ibn Mâdjah m fl.]
7 Att stryka öronen och dra fingrarna genom varandra och genom skägget med samma vatten som man strök över huvudet med (dvs att inte återfukta händerna mellan de olika momenten) är sunnah. [al-Marghinâni 2006:10]
8 ar. qahqah, dvs skratt som kan höras av personen själv och de som står i hans närhet. [al-Marghinâni 2006:18-19]