Viste du att Allah tar inte emot din bön (Salat) utan tvagning, det är många slarvar med tvagningen, och säger det går, medan Allahs sändebud frid vare över honom säger enligt Sahih Muslem: ” Allah accepterar inte ens bön utan tvagning, inte heller en allmosa från en tjuv” så själva utförande av tvagningen behöver inte betyda att den är korrekt utfört

Print Friendly, PDF & Email