Fråga. 
Jag läste en artikel i Dagens Arbete av Gerda Antti, ”Präster på kuskbocken” 4/4-07. I denna artikel jämför hon det muslimska äktenskapet med trafficking och talar om hur invandrare handlar med kvinnor som om de vore kvigor.

Svar.
Jag har läst artikeln. Jag är medlem i industrifacket – även om funderar på att gå ur efter detta – och får deras tidning hemskickad varje månad. Man kan diskutera fram och tillbaks vad hon egentligen säger, men hon verkar försöka beskriva en situation där många invandrarkvinnor – hon menar muslimska kvinnor – far illa på grund av Islam. Djupare än så verkar hon inte föra resonemanget.

Även om ämnet hon verkar vilja beröra – eller om vi skall ta det på ren svenska: ämnet hon använder som ursäkt för att häva ur sig rasistisk smörja – är ett viktigt och relevant ämne att belysa och skapa debatt kring, gör hon misstaget att koppla det till den  islamiska religionen och hon gör det på en otroligt låg nivå. Hon säger bl a:

I regel är äktenskapet en affärsuppgörelse mellan familjer, och kvinnan har inte ett pip att säga till om …

… Kvinnan är en handelsvara, en kviga som ska säljas. Trafficking, det vet vi nu vad det är, och det förbjuder och hindrar vi så gott vi kan, men att importera en kviga i taget, det är lagligt …

… [i] enrum med handläggare börjar hon gråta och säger att hon inte alls vill gifta sig, inte alls! Men om hon säger det kommer hennes familj eller hans familj att mörda henne …

När hon talar om människors tro, deras livsideal och livsinspiration på ett sådant sätt lyckas hon bara såra och kränka. Inget annat.

Vad är trafficking?

Trafficking är när någon lurar eller t o m kidnappar unga kvinnor i fattiga länder, oftast i östeuropa  med förevändningen att de skall få välbetalda jobb i andra länder. Dessa kvinnor hamnar sedan i en slavliknande situation där de köps och säljs som handelsvaror. Det är snarare regel än undantag att dessa kvinnor våldtas upprepade gånger för att brytas ned för att på så sätt bli mer lätthanterliga för sina ”ägare”. Dessa kvinnor hamnar i bordeller där deras kroppar säljs och övergreppen fortsätter.

På vilket sätt skulle detta ha med islamiskt giftermål att göra? Gerda Antti måste bevisa detta med annat än sina egna fördomar och påhittade snyfthistorier från migrationsverket.

En jämförelse: det islamiska äktenskapet och trafficking

Islams giftermål kan beskrivas som en överenskommelse, men det är en övernskommelse mellan mannen och kvinnan – inte mellan familjerna.

Kvinnans medgivande är ett villkor.  Har hon inte givit sitt medgivande är giftermålet inte giltigt. Det finns exempel från religionens urkunder på hur profeten Muhammed – över honom vare frid – upplöste äktenskap där det framkom att kvinnan inte givit sitt medgivande till äktenskapet.

Pengatransaktioner
Det finns en brudgåva, ar. mahr som betalas ut. Denna kan vara en summa pengar, det kan vara ett löfte om att lära kvinnan recitera Koranen eller liknande. Detta är något som ges till kvinnan som gifter sig. Ingenting alls ges till kvinnans bröder eller föräldrar, kvinnan köps inte ut från pappans hushåll. Denna mahr är något som måste betalas ut, det är alltså inte någon symbolhandling.

Kvinnor som traffickas …
…våldtas regelbundet. Våldtäkt är inte en del av det islamiska äktenskapet. Det är oroväckande att en sådan självklar sak ens måste påpekas…

I Koranen finns det många verser som talar om relationen mellan man och kvinna. Några av dessa är följande passager:

Och till Hans [Guds] under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. [1] [Koranen, ar-Rûm 30:21] 

…Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort till en källa till rik välsignelse för er. [2] [Koranen, an-Nisâ’ 4:19]

Och profeten Muhammed frid vare över honom sade:
De troende med den bästa av tro är de som har bäst karaktär och de bästa av er är de som behandlar sina fruar bäst! [3] [Återberättat av Thirmidi] .

Den muslimske man som samtidigt gör krav på att vara en god muslim men som samtidigt behandlar sin hustru illa är inte sanningsenlig – han  följer inte Koranens läror. Han ljuger helt enkelt.

Import av kvigor

Gerda Antti  talar också om” importen av en kviga i taget”. Med detta menar hon att man gifter sig med en person från ett annat land.

Ja säkert har någon släkting i något främmande land fått upp ögonen för Fatima, Aisha eller någon annan trevlig flicka och föreslår för kusin Ahmad borta i Sverige att det finns en trevlig flicka som säkert skulle passa honom. De unga tu träffas och tycke uppstår.

Gerda får förklara vad problemet med detta är.

Kanske menar hon att kvinnan inte vill gifta sig. Kanske är det  så, sådana fall finns och det är inte bra att det gör det. Men isåfall är frågan varför Gerda raljerar över dessa olyckliga kvinnor som tvingas gifta sig mot sin vilja och kallar dem för kvigor? Är det lämpligt över huvudtaget att kalla någon kvinna för kviga – eller kossa eller höna – och jämföra henne med boskap? Nej det är det inte.

Hedersmord

Ja vi har hört det förr. Den enda religion som nämns i artikeln är islam. Islam och hedersmord hör samman lite grann som häst och vagn. Men är det så egentligen?

Innebär det då att det stora flertalet muslimer som inte skulle drömma om att lägga sin hand på sina döttrar – eller på andras söner – är dåliga muslimer? Eller är de bara något man skall ignorera för att de har fräckheten att inte stämma in på fördomarna?Fenomenet hedersmord har inget med islam att göra. Vem som helst kan plocka upp sitt personliga exemplar av Koranen och motbevisa mig om han eller hon menar motsatsen.Hedersmord begås mot kvinnor, inte mot män slås det fast.

Ett eko från den exiliranska kvinnolobbyn som gör allt för att hämnas verkliga och inbillade oförrätter i Iran på alla muslimer de kan – alla som inte har något med den iranska diktaturen att göra vill säga. Varför lobbar man för en sådan snäv definition? I malmö uppmärksammades ett hedersmord på en afghansk ung man under hösten 2006. Men detta protesterade man emot. Varför? Var det inte ett mord på samma premisser? Var inte hans död lika onödig, brutal och vidrig? Nej, det är helt enkelt lättare att skapa bilden av en hemsk muslimsk mördarman med en påhittat islamisk kvinnofientlig agenda i motsats till bilder på Fadimes vackra sorgsna ansikte än till män med skäggstubb och ungdomsacne?

Sanningskravet?

Gerda inleder med att tala om något slags upprop om abortfrågan från ett antal präster. Hur hon sedan lyckas leda över frågan till att handla om inbillad muslimsk trafficking är kanske en fingervisning om att hon faktiskt försörjer sig genom att hitta på historier.

Hon ställer den retoriska frågan ”Hur är det ställt med sanningskravet?”.
Ja hur är det stället med detta Gerda? Ja hur är det ställt med sanningskravet. Är det i enlighet med detta krav som du drar paralleller mellan muslimska giftermål och trafficking? Är det därför som du kallar utsatta kvinnor som riskerar tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld för kvigor?

Jamen är det inte så då?

Jo tyvärr är det så.Tvångsgiftermål förekommer. Hedersmord förekommer och kvinnor förtrycks i hederns namn.

Och detta utförs av muslimer. Men inte exklusivt av muslimer. Men när det utförs av muslimer är det framförallt i trots mot Islam, inte på grund av islam men i trots mot Islam.

Och det är en skam. En skam i ordets verkliga bemärkelse.

Det är en skam för de som utsätter andra för det. Och det är en skam för muslimerna som inte sätter ner foten och rensar ut allt av kultur, allt av klantänkande och allt av  hederstänkande  – ja allt som inte sanktioneras av Islam.

Att man gör detta genom fredagspredikan, genom böcker och hemsidor på internet, på alla språken och i alla situationer – genom att lyfta fram den verkliga heder som Islam ger sina anhängare och det verkliga ansvaret för familjen som Islam lägger på föräldrar och familjeöverhuvud; och genom att påminna om att för en troende är Guds löfte och hot något verkligt som man inte kan ta lätt på.

De handlingar som nu görs är ilskna insändare och gnäll om rasism för att täcka över de oegentligheter som man vet förekommer men som man är för stora ynkryggar för att ta itu med.  Man åberopar islamiska ideal som om dessa ideal vore i praktiken nu bland muslimerna men bryr sig inte om att föra ut dessa ideal bland sina syskon i tron. Detta är ett hyckleri som inte är värdigt islam och som inte hjälper våra utsatta systrar.

Detta är också en skam.
Men fortfarande är det så att islam inte är samma sak som varje hedersmördande tvångsgiftermålande kroknäst svartskäggig kvinnohandlande – med 100% vinst – invandrare som helst.

Utsatta kvinnor inte blir hjälpta av  rasism

Fortfarande är det så att utsatta kvinnor inte blir hjälpta av illa dold rasism förklätt till social omsorg eller samhällsdebatt. De blir inte hjälpta av att deras kultur, religion och etnicitet blir demoniserad och hetsad emot.
Vad som händer är att de grupper som sluter upp kring dessa smutsiga värderingar sluter sig ännu mer samman, marginaliseras ännu mer. Detta innebär att de kvinnor och män som skulle behöva hjälp fjärmas allt mer och blir onåeliga för socialarbetare, äktenskapsrådgivare, imamer eller präster.

Det är en bit kvar till dess. Men när det kommer till ett nyanserat debattklimat, fritt från demoniseringar, svartmålning, rasism och ett marginaliserande vi-och-dem-skapande hjälper knappast Gerda Antti eller Dagens Arbete till. 
 
* * * 
Läs Gerda Anntis artikel ”Präster på kuskbocken” på Dagens Industris hemsida.
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, ar-Rûm 30:21] 
2 [Koranen, an-Nisâ’ 4:19]
3 [Återberättat av Thirmidi]
Kategorier: Familj