I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Det fanns många tecken som tydde på att en ny profet skulle sändas. Vissa tecken uppenbarade sig strax innan profeten Mohameds (Guds frid vara över honom) födelse, andra efter hans födelse. Ur de olika tecken kan vi nämna följande:

Berättelsen ur Al Tabarani

Al Tabarani relaterade att Mo’awea Ibn Abi Soufian berättade att Mo’aweas fader hade berättat att Omaia Ibn Abi Al Salat hade sagt till honom en gång att han hade hittat i skrifterna [Bibel] egenskaper av en ny profet som skulle födas i deras område [Mekka]. Omaia trodde först att skrifterna syftar på honom. Men efter en noggrannare analys blev det tydligt att skrifterna syftar på någon från Abd Manafs familj.

Omaia trodde då att det skulle vara Otba Ibn Rabia´, men han var över 40 och inte blev guds sändebud, så det måste vara någon annan. Hur som helst när det blev känt att Mohammed (Guds frid vara över honom) valdes av Gud som Hans sändebud berättade Mo’aweas fader detta till Omaia, Omaia hade sagt då ”Tro på honom, han talar sanningen”. Moa’awes fader hade frågat Omaia varför han inte blir en av Mohammeds medhållare själv, då hade Omaia sagt det pga. blygheten, Omaia hade sagt till kvinnorna av Thaqeef att han själv säkerligen skulle bli den nya profeten. Omaia blev aldrig en av Mohameds medhållare trotts att han visste att Mohammed talade sanningen på grund av högmodighet (Må Allah skydda oss från högmodighet)

Berättelsen av teologen Imam Ahmad

Imam Ahmad relaterade att Salma Ibn Waqsh berättade att han hade en judisk granne i Medina. En gång kom grannen till de och predikade om hur döda kommer att väckas till liv och samlas i domedagen, om paradiset och helvetet. Vi frågade honom om han hade bevis på detta.

Då sa han att det finns ett tecken, det är när en ny profet kommer från Mecka. Vi frågade honom, När? Då sa han, i Salmas livstid, jag var yngst. Hur som helst,
Mohammed kom och vi trodde på honom, men inte våran judiska granne. Han var för avundsjuk.

Berättelsen av profeten Mohamed själv

Profeten Mohamed (Guds frid vara över honom) sade ”Min fader Ibrahim bad till Gud, att Mohamed skulle sändas, min bror Jesus berättade om min ankomst och min mamma såg ett mycket starkt sken, som lyste ända till platserna i Sham område [omfattar Jordanien, Syrien, Libanon, Palestina] stiga ur hennes mage då hon var gravid”.

Berättelsen av Halima Al Sa’dia [Kvinnan som ammade profeten]

Halima berättade att när hon tog Mohamed från sin mamma, hände många märkliga saker på grund av Mohameds närvaro bland de:

  • Att hon producerade mer mjölk för att föda honom och sina egna barn.
  • Att mjölk produktionen för deras kameler också förbättrades avsevärt, och mycket annat.

Ann´as berättelse

Det antagligen mest övertygande tecken på att dagen då profeten Mohammed skulle bli Guds sändebud till världen som lovar det som följer den rätta vägen belöning och varnar andra, närmar sig, är en återberättelse av Ann´as i Muslims autentisk hadith samling: Att Ann´as berättade att Mohamed (Guds frid vara över honom) berättade att: Då jag var fyra år och lekte med två pojkar, ängeln Gabriel kom till mig och öppnade mitt bröst korg och tog bort en bit ur hjärtat som är djävulens, och sedan tvättade ängeln profetens hjärta i ett fat av guld med Zamzam vatten och sen åter helade honom.

Vi vill påpeka att det finns många tecken som tyder på att profeten Mohammeds ankomst. Vi har endast presenterat ett fåtal ur dessa här. Allah är vägvisaren och guiden till den rätta vägen.

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: AS-SUNNAH