I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Tänkandet bör styra valet av tro

Det är religionen i sig som är farlig, menar Anders Månsson i sin insändare i Sydsvenskan 2001-09-23. Vidare hävdar han att människor borde ”kasta av sig det sistan religiösa hycklet och våga stå för ateismen, som ändå utmärker deras levnadssätt”. Detta är ett falskt påstående.

Alla människor står inte för en ateistisk livsstil. Det finns ett stort antal människor i världen, för vilka religionen är någonting levande, en del i det vardagliga livet.

Har Anders Månsson rätten att döma ut alla religioner, att dra dem över en kant och att jämföra den grekiska mytologins sagovärld med etablerade världsreligioner?

Månsson anser att tänkandet borde gå före tron. Min åsikt är att tänkandet bör styra valet av tro och livsstil. Man kan märka sannolikheten att en religion är rätt genom att den tål att testas och utforskas av en tänkande, reflekterande människa med sunt förnuft.

Om vi använder religionen på rätt sätt kan den bli en oerhörd tillgång för människor, genom att skapa stabilitet i den enskilda individens liv, och i sin tur i hela samhället. Religionen för med sig mycket gott, den lär oss att leva som bra människor.

Tron på en högre makt är inte tagen ur luften. Men då denna makt kallas för Gud, då ryggar plötsligt den ”moderna” människan tillbaks. Denna ”moderna” människa, som med sitt stora ego ser sig själv som skapelsens mittpunkt. Om det fungerar för henne får hon behålla detta tankesätt, men flera åsikter måste tillåtas.

Månsson menar att tron på Gud inte fyller någon funktion, en ”mellanmänsklig moral” är tillräcklig. Men vad ska denna moral byggas på? Vem har rätt att säga vad som är moraliskt och vad som är omoraliskt? Faktum är samhällets lagar är baserade på religionens budskap. Varifrån har vi till exempel fått idén att det är fel att döda.

Det är något de flesta av oss känner, det är en mänsklig värdering. Men en del människor har inte sunda värderingar, de har ingen spärr som säger till dem att detta är fel. Religionen lär oss dessa värderingar, den har gjort människor från hedningar till civiliserade folk.

En anledning till varför ateismen har spridit sig kan vara bekvämlighet. Det är enkelt att hävda att endast det vi ser är det existerande. Men allting är inte så konkret. Vi kan till exempel inte peka på radiovågor och säga att de existerar. Detta är någonting vi redan vet, genom forskning. På samma sätt kan vi forska oss fram till det som ligger närmast sanningen.

Om vi finner logiken i en religion accepterar vi den. Då har vi köpt hela paketet. En stark tro gör en stark person, och är religionen god så blir människan god. Man borde inte klandra de som hämtar sin moral och styrka i religionen.

Lund 2021 09 06

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET