Sh. Muhammad ibn al-UthaymînI
översättning från engelskan av Bilal.se

Sh. Muhammad ibn al-Uthaymîn – må Guds nåd vara över honom – sade:


Tacksamhet (shukr) betyder ordagrant: ”lydnad mot den som ger en ynnest eller visar välvilja”.

Tacksamhet (shukr) kommer till genom tre ting:

1 – Genom hjärtat: Att man erkänner att denna ynnest (ni’mah) är från Gud den högste.

2 – Genom tungan: Att man nämner denna ynnest (ni’mah) på ett sätt som upphöjer och lovprisar Gud den upphöjde för den välsignelsen.

3 – Genom lemmarna: Att man använder sina lemmar i lydnad till Gud den högste.

Källa:
www.Salafitalk.net.Www 21/4-04
Lund 2021 0821
Print Friendly, PDF & Email