Koranens andra kapitel, Surat al-Baqarah (Kon),
Uppenbarades under Madina-perioden och består av 286 verser och var den första sura som
uppenbarades i sin helhet efter Profetens utvandring från Mecka till Madinah ; huvuddelen kom under
periodens två första år, men verserna 275-281 daterar sig från månaderna före hans
död.

Denna sura har mycket stor betydelse för hur Profeten frid vare över honom skapade en grund åt det muslimska samfundet och för muslimernas sammanhållning i Madinah.

Här har du möjlighet att kunna lyssna på den arabiska delen samtidigt som du läser dess innebörd på svenska, på ovan nämnda Youtube kanal kommer alla andra kapitel av Koranen att finnas där om Allah tillåter

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Koranen