Fråga: En man gick in i moskén för att be Sunnah-bönen innan middagsbönen.[1] [ Duhr ] Han gjorde takbīr [2] [ Att säga Allahu Akbar ] men sedan började den obligatoriska bönen. Bör han avbryta bönen eller fullfölja den? Jag ber om ett klargörande om denna fråga.

Började en [Frivillig] Sunnah – bönen, sedan började den obligatoriska, vad gör man?

Svar: Om den obligatoriska bönen börjar medan en i församlingen ber hälsningsbönen till mosken [3] [Tahiyyatul-Msjid.] eller sunnah-bönen, då bör han avbryta sin bön och förbereda sig för den obligatoriska.

Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Om den obligatoriska bönen börjar så finns det ingen bön utom den obligatoriska.” [4] [Muslim 710]

Vissa lärda anser att han bör fullfölja den snabbt. De baserar det på Allāhs ord: ”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och låt inte era [goda] handlingar gå förlorade!” [5] [Koranen 47:33]

De tolkar den ovan nämnda hadithen som att den syftar på den som har börjat sunnah-bönen efter iqāmah.[6] [ Ett snabbare utrop efter det första böneutropet [adhan] som berättar att bönen skall börja. ] Den korrekta åsikten är dock det första uttalandet. Den hadīth som nämnts täcker ju båda situationerna. Andra ahādīth [7] [Avser oftast ett uttalande från profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser. Tjänar som en förklaring av Koranen] har rapporterats som visar att detta är generellt och att han sade detta då han såg en man be medan böneutroparen ropade ut iqāmah.

Koranversen är generell och hadithen är specifik. Utan att motsäga det väger det specifika tyngre än det generella, vilket är känt från usul ul-fiqh [Grunderna i islamisk rättsvetenskap] och mustalatul-hadīth [Tekniskt språkbruk i hadīth].

Men om bönen börjar och man redan har utfört en andra bönecykel, då syndar man inte om man fullföljer den. Bönen är ju nästan över och det återstår endast en liten del av denna bönecykel.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.

Författare:  Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
Källa: Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 297 s. ISBN saknas
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [ Duhr ]
2 [ Att säga Allahu Akbar ]
3 [Tahiyyatul-Msjid.]
4 [Muslim 710]
5 [Koranen 47:33]
6 [ Ett snabbare utrop efter det första böneutropet [adhan] som berättar att bönen skall börja. ]
7 [Avser oftast ett uttalande från profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser. Tjänar som en förklaring av Koranen]