Nej, det stämmer inte. En av de många Koranställen som vittnar om orimligheten i föreställningen är det korta kapitel som heter al-Ikhlas:

Säg: Detta är Gud, den Ende, Gud, den evige, som är orsak till allt, Vidmakthållare av allt, hos vilken alla söker skydd. Han har inte avlat och inte blivit avlad, Och ingenting har funnits som kan liknas vid honom. [1] [Koranen, al-Ikhlas 112:1-4]

Gud (Allah) varken föds eller dör, Han är evig och behöver inte födas… Det finns inte i Islam någon uppfattning om reinkarnationer eller liknande varken för Gud eller människor. Liknande missuppfattningar finns om att t ex Muhammed – över honom vare frid – skall återfödas av en man. Elaka tungor säger ibland att det är därför som den traditionella turkiska byxan är så vid. Ingenting av detta finns dock belagt i Islams källor Koranen och Sunnah (profetens tradition frid vare över honom); och därför inte något man skall fästa så stor vikt vid.

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, al-Ikhlas 112:1-4]