En Khotba med #SMSBilal från Falkenberg, där den behandlar hadithen från Profeten Muhammad frid vare över honom genom Abu Huraria må Allah vara nöjd med honom, som kan återfinnas i Sahih Muslem, som lyder enligt följande:

”En av er bör söka skydd hos Allah innan man avslutar sin #Salat efter den sista Tashahoud från fyra onda saker: Helvetes straff Gravens straff Prövningen av detta liv & dödsögonblickens prövning & prövningen av den falska Mesias [ad-Dajal]”

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD