Det återberättas i den autentiska samlingen, [1] [Sahîh al-Bukhârî] med följeslagaren Shaddâd bin ’Aws- må Gud vara nöjd med honom – som källa, han berättade att profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade: Det bästa orden med vilka tjänaren söker Allahs förlåtelse (Sayyid al-istighfâr) är:

”Oh Allah, Du är min Herre, det finns ingen gudom förutom Du, Du skapade mig och jag är Din tjänare, / Jag är trogen Ditt avtal och Ditt löfte allt vad jag förmår, / Jag söker skydd hos dig från det onda jag gjort, / Jag erkänner inför Dig de gåvor Du har skänkt mig, / Och jag erkänner mina övertramp, så förlåt mig – För ingen förlåter övertramp förutom Du.”

[Allahumma Anta Rabbiy lâ illâha illa Anta khalaqtanî wa ’anâ ‘abduka, Wa ’anâ ‘alâ ‘ahdika wa wa‘dika mâ istita‘tu, ’A‘ûdhu bi-Ka min sharri mâ sana‘tu, ’abû laka bi-ni‘matika ‘alayy, wa ’abû bi-dhanbî, faghfirlî – fa’innahu yaghfiru-dhunûb illa ’anta.]

Den som uttalar detta under dagen med fast tro på det och dör innan natten daller, den är bland Paradisets folk. Om någon uttalar det under natten med fast tro på det och dör innan morgonen gryr, den är bland Paradisets folk.

Källor:
Khan, Mohammad M., Summarized Sahih al-Bukhâri, Maktabah Dar-us-salam, Riyadh 1994.
an-Nawawî, Kitâb al-Adhkâr, Dâr al-kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Libanon 2002

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Sahîh al-Bukhârî]
Kategorier: AS-SUNNAH