I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

SLUTA – SLUTA – SLUTA

Det är många du vänder ryggen åt under din livstid. Dina föräldrar som räknar med att du ska uppfylla en sons eller dotters plikter. Dina vänner som förväntar sig att du ska ställa upp när de går igenom en svår period. Samhället som har gett dig gratis undervisning och som nu vill att du återbetalar detta genom någon sorts samhällsengagemang.

Dessa och många andra vänder man ibland ryggen åt och efteråt har man dåligt samvete. Men finns det någon som tänker på att han eller hon vänder Gud ryggen åt? Finns det någon som känner dåligt samvete då eller säger man bara att det är år 2000 och att Gud bara är historia. Må Gud vara upphöjd över det okunniga de säger om Honom.

Eländigt liv

Den som förnekar sin Skapare, Sanningen och den Raka Vägen kan inget annat än ett eländigt liv erfara:

Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett eländigt liv. (Ta ha, 20:124)

Istället för att erfara Guds kärlek, nåd och barmhärtighet får han söka sin kärlek bland världsliga ändamål. Och nöjd kommer han aldrig att bli. Mera pengar och mera pengar. En ny tjej och en ny tjej. Senaste BMW och senaste Mercedes. Men, suck, aldrig blir han nöjd.

Alltid vill han ha mer tills det oundvikliga kommer och lägger handen på hans rygg. Pengarna, tjejerna, och sportbilarna kommer han inte att kunna ha med sig in i graven. Det är dags att sluta vända ryggen åt Gud, det är dags att se Sanningen. Men, är det för sent?

…och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.
(Ta ha, 20:124)

Det är dags att sluta vända ryggen åt och erhålla ett eländigt liv. Ett torftig liv utan vare sig mening eller mål. Ett liv, som enligt vissa av våra vetenskapsmän går ut på
att släppa väder:

…meningen med oss människor: att tjänstgöra som värmestugor för anaeroba bakterier som framställer metan för jordens syrereglering. Vi är här för att släppa väder. (Norretranders, Tor. Världen växer, s. 117)

Meningen med livet enligt dessa människor är att släppa väder och därmed upprätthålla balansen i naturen mellan syre och koldioxid. Är människan verkligen skapad för detta ”nobla ändamål”? Är detta meningen med livet?

Dessa vetenskapsmän som vet så mycket men ändå vänder ryggen åt det oundvikliga. De vill studera Skaparens skapelse i dess minsta byggstenar. De använder sig av alla hjälpmedel de har till hands. Förstoringsglas, mikroskop och teleskop. De använder sin syn och ser Guds vittnesbörd i det skapade men ändå vänder de ryggen åt.

Men den Dagen då de ska sluta vända ryggen, då skall de stiga fram blinda och säga:

Herre! Varför har Du låtit mig stiga fram blind [i denna församling]? [På jorden] var jag seende. (Ta ha, 20:125)

Fick de inte höra Guds budskap av de människor som förlöjligades av andra för att vara gammalmodiga:

[Gud skall] svara: ”Liksom du, när du fick lyssna till våra budskap [på jorden, skyndade dig att] glömma dem, är du [nu blind och] överlämnad åt glömskan.” (Ta ha, 20:126)

Förr var de på allas läppar – han var den och den som upptäckte det och det. Priser och utmärkelser fick de och de var världsberömda. Men idag är de överlämnade åt glömskan. För de glömde Gud då de levde, och därför har Gud glömt dem idag.

Den otacksamme skapelsen

Din otacksamme skapelse! Har du aldrig funderat över dig själv? Ditt hjärta, som ligger innanför din bröstkorg och som konstant bankar livet ut. Vem skapade det? För en motor i en bil hamnade inte där av en slump.

Din hörsel som tar emot lufttryck och din hjärna som sedan omvandlar det till ljud. Vem skapade det? För en telefon föddes inte ur ett telefonjack.

Din syn, som tar emot ljus och din hjärna som sedan omvandlar det till bilder. Vem skapade det? För kameran föll inte ner från himlen som en gåva.

Din otacksamma skapelse! När din vän köper dig en motor, telefon eller kamera till present, blir du glad och tackar honom mångfaldigt. Men var är din tacksamhet för din hörsel, syn, och hjärta? Som är oundvikligt mycket bättre skapelser än det människoskapade.

Det är Han som har begåvat er med hörsel och syn och hjärta, men var är er tacksamhet? (De troende, 23:78)

Vetenskapsmännen vet själva hur perfekt människan är. För ”varje sekund överförs omkring 11 miljoner bitar* från sinnesorganen till hjärnan – en bit är den minsta informationsenheten, definierad som svar på en ja/nej-fråga, en åtskillnad mellan två möjligheter.” (Norretranders, Tor. Världen växer, s. 149)

Och detta mirakel kommenterar de med dessa ord: ”Medvetandet, denna outgrundliga storhet i människans liv…” (ibid. S. 149).

Motorn, telefonen och kameran är inte skapade för nöjes skull, utan de fyller en viktig funktion i människans dagliga liv. Då kan man fråga sig om hörseln, synen, och hjärtat skapade för skojs skull eller om de också finns där för att fylla en funktion? Gud ger oss svaret i sin Skrift:

Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till oss? (De troende, 23:115)

Och den troende och sant uppriktige ber tacksamt till sin Gud:
Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren! (De troende, 23:14)

Den tacksamme skapelsen!

Den tacksamme skapelsen! Han vet att han alltid måste vara tacksam mot sin Formgivare som gav honom dessa underbara gåvor. Han vet att pengarna, tjejerna, och sportbilarna bara är tillfälligheter som inte kommer finnas där när det oundvikliga kommer och lägger handen på hans rygg. Då är det dags att sluta leva ovan jord och istället tillbringa tiden i den mörka och kyliga graven under jord.

Han reflekterar över de ”mäktiga konungar” som begravde sig själva med sina skatter. Se! Nu finns skatterna till allmän beskådan på muséer och har inte gagnat konungar på något sätt. Därför vänder sig den tacksamme skapelsen till Gud och underkastar sig ödmjukt sin Herre:

Jag (Gud) har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall (känna Mig) och dyrka Mig. (De som virvlar upp, 51:56)

  • 10 000 000 bit/sek från ögon, 100 000 bit/sek från öron, 1 000 000 bit/sek från hud, 1 000 bit/sek från smak och 100 000 bit/sek från lukt. [tillbaka]
Lund 2021 09 11

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET