I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Slöjan – grädden på tårtan


Jag har juryn valt att ge en hedersutnämning till författaren från Malmö för sitt bidrag ”Slöjan – grädden på tårtan” med följande kommentar:

”En kvick och välformulerad uppsatts med enkel struktur, med inslag av humör men ändå allvarsam och fokuserad. En hedersutnämning: ”Bästa inlevelseförmåga för en bror.”
(Northern Lights tävling – Själen Bakom Schalen)

Synen – ett ytligt perspektiv

Slöjan är snarare ett helt koncept än ett färgglatt tygstycke som täcker håret på en ung muslimsk kvinna. Många vilseleds av synen eftersom den har ett så ytligt perspektiv på tillvaron. Människor som endast använder sig av synen och som stänger ute intellektet, de är människor som endast ser ur ett snävt perspektiv utan något djup. De drar sina slutsatser i den korta stund som de betraktar den underliga unga tjejen med ett märkligt utseende.

Vetenskapsmän brukar ofta säga att människan bildar sig en uppfattning av en annan person vid första ögonkast. Efter detta ögonkast tror hon sig ha förstått hur människan mitt emot henne är och fungerar. Ja, hon tror till och med att hon känner till personens framtidsutsikter. Är det en person med slips och kavaj som står framför henne, då är det en intellektuell person. Är det däremot en person med rufsigt skägg och en stor vit fluffig turban, då är det en bakåtsträvande person. Så tänker och tror de flesta i vårt samhälle idag. Men ytan kan ibland bedra och allt för många gånger så gör den det.

Alladin

Låt mig ta exemplet av en Alladin chokladask för att belysa problematiken med ett snävt perspektiv på omgivningen. Tänk dig att du sitter framför en sådan röd och härlig liten ask. Du känner långsamt hur saliven sakta men säkert börjar rinna ner för dina läppar och ner för din haka. Blicken går ivrigt från den ena chokladbiten till den andre. ”Där finns så många olika”, tänker du, ”och de har så många olika former”. Men efter ett tag hittar du den, och den ser läcker ut. Så du för den mot din mun och tar en gigantisk tugga medan saliven far åt alla håll. Plötsligt upptäcker du att fyllningen har en smak av besk russins likör. Med en gång spottar du ut den för att sedan skölja din mun med kallt vatten. Ty, ytan kan ibland bedra ochallt för många gånger så gör den det.

Ett sätt att bete sig på

Låt oss gå tillbaka till konceptet om slöjan. Slöjan handlar inte bara om att dölja håret utan ett sätt att bete sig på. Man kan säga att slöjan är grädden på tårtan som symboliserar att man har åtagit sig att följa Koranens livsmönster. För Gud säger till de troende kvinnorna: ”… att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte bör visa mera av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt.” (Ljuset 24:31) Således är det ytterst viktigt att man strävar (jihâd) för att bryta sig loss ifrån begärets och sinnlighetens förslavning, med andra ord, att ta kontroll över ens lägre jag (nafs). Många kanske tänker och ifrågasätter – Men varför ska det hela tiden bara handla om kvinnan? Gud har inte glömt mannen utan råder även honom i versen innan, dvs vers 30: ”Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet.” (Ljus 24:30) Detta är en del av vad slöjans koncept symboliserar.

Det handlar om så mycket mer än bara tyg.

Tyvärr lider alldeles för många människor idag av sina lustar och penningbegär. För att inse detta krävs endast att man slår på TV-n och tittar på Ricky Lake eller Jenny Jones i 2 minuter. Här ser man människor som verkligen har misslyckats totalt med kampen mot sina begär och gett upp villkorslöst.

Det skrämmande är att de inte bara skadar sig själva utan även oskyldiga medmänniskor. Ibland är det ens flickvän man har varit otrogen mot och ibland är det en liten osäker flicka som inte vet vem som är hennes far, men idag skall DNA-analysen ge svar. Hur älskad kan man då känna sig efter ett sådant program? Vad har detta med slöjan att göra?, kan man fråga sig. Vi får inte glömma att slöjan handlar om så mycket mer än bara tyg, det är ett helt livsmönster, ett helt koncept. Detta villkorslösa nederlag för ens sinnlighet är en del av vad slöjans koncept symboliserar och tar ställning mot.

Arbetsgivarens ansvar

Muslimska flickor känner sig djupt sårade när de nekas arbete på grund av slöjan. Vet arbetsgivarna vad som döljer sig bakom slöjan? Svaret är nej. Försöker de verkligen lära känna personen som är insvept i slöjan? Svaret är nej. De använder sig av det snäva perspektivet som vi tog upp tidigare.

Arbetsgivaren måste öppna sitt sinne och förstånd och se längre än det färglada och mönsterrika tygstycket. Han måste ta sig förbi sina fördomar och objektivt försöka bedöma om personen är kompetent nog att klara av de nya arbetsuppgifter som hon kommer att ställas inför.

Många arbetsgivare kommer med den dåliga ursäkten att den muslimska kvinnan inte kommer att passa in i personalen, eftersom man inte kan tänja på regeln om ”enhetlig klädsel”. Men ska vi låta denna chauvinistiska ”militär mentalitet”* få hindra oss från att bygga broar? Många företag idag accepterar inte att en beslöjad kvinna sitter vid kassan men det är helt i sin ordning om hon kommer in och handlar. Detta får vilken människa som helst att känna sig utanför samhället och utnyttjad.

  • ”Enligt min åsikt hör frasen ”enhetlig klädsel” hemma inom det militära. Där kontrollerar generalerna soldaternas uniformer till punkt och pricka. Om inte baskern ligger 95 grader om pannan eller om inte skjortan är vikt på ett speciellt sätt, då följer man inte regementets klädesprinciper, dvs man bryter mot principen om ”enhetlig klädsel”. Är det så vi ska ha det i arbetslivet också? Där alla går klädda enligt ett visst mönster. I mina öron låter det som en väldigt trist och mörk samvaro.” (fotnot)

Arbetsmarknaden

Idag talas det så mycket om kvinnans frigörelse och kamp för lika löner. Men vem tänker på de beslöjande kvinnornas situation när dessa debatter äger rum? Vem för deras talan? Nej, det handlar nästan alltid om tant Maj Britt som är marknadsförare i ett stort internationellt företag och om hennes lön.

För tillfället får hon 15.000 kr efter skatt och detta är inte rättvist, det borde vara 18.000 kr om man jämför med hennes manliga kollegor. Och så fortsätter debatten, om de orättvisa löneskillnaderna, men vem talar om de beslöjade kvinnorna som inte ens en gång får ett arbete och således inte ens en gång kan tänka sig ett lönebelopp.

Misstolka mig inte, det är självklart att en kvinna ska få lika mycket i lön för lika mycket utfört arbete som en man. Men vi får inte glömma de tusentals kvinnor som beskylls för att bli instängda i sina lägenheter framför köksbänken. Önskar de allihop att sitta där eller får de inte en chans att komma ut? Detta får vilken människa som helst att känna sig utanför samhället och utnyttjad.

Vårt demokratiska samhälle?

Det finns många fall av unga tjejer som idag skulle önska att de kunde bära slöjan utan några som helst komplikationer. Men av rädsla för att bli utestängda från samhället drar sig de flesta från att ta på sig den. Är detta inte ett allvarligt fel i vårt demokratiska samhälle där alla ska bli bemötta på lika villkor oavsett religiös tillhörighet? Var finns ”religionsfriheten” som vi så vackert visar upp på papper för omvärlden? Ja, just det, den finns endast på papper.

Men saker och ting behöver inte vara på detta sättet. Om vi alla hjälps åt med det lilla som vi kan, först då kan saker och ting börja ändra på sig. Det handlar inte om politiska beslut i riksdagsnivå eller tvångskvoteringar utan grundläggande saker som att inte döma någon efter deras utseende.

Om vi alla kunde försöka följa denna enkla och grundläggande värdering, som finns beskrivet inom humanismen och inom de flesta trosuppfattningar, då skulle vi leva i en mycket bättre värld. Men som det ser ut idag så är detta inte en enkel och lätt värdering att implementera i det dagliga livet. Så låt oss lova oss själva att nästa gång vi ser en märklig ung tjej med ett färgglatt tygstycke om håret, så ska att vi tänka oss för två eller tre gånger innan vi dömer ut henne till ”köksbänken”.

Lund 2021 09 01

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email