Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom berättade att profeten Muhammad frid vare över honom (salla Allahu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sju stycken kommer att vara i skuggan av Allahs tron på Dagen då det inte finns någon annan skugga än Hans skugga; en rättvis ledare, en ungdom som växer upp med att dyrka Allah, en man vars hjärta är fastbundet vid moskén, två män som älskar varandra för Allahs sak så att de träffas för Hans sak och skiljs åt för Hans sak, en man som förförs av en uppsatt och vacker kvinna och säger ”Jag fruktar Allah, skapelsernas Herre”, en man som skänker välgörenhet så hemligt att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand har skänkt och en man som påminner sig om Allah i sin ensamhet och blir tårögd.” [1] [Imam Muslem]

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Under skuggan av Allahs tron

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Imam Muslem]
Kategorier: LJUD & BILD