Fråga: Vad är skillnaden mellan vittnesmålet om tro med hjärtat och vittnesmålet om tro med tungan? Är det obligatoriskt att vittna med båda?

Svar: Skillnaden mellan vittnesmålet med tungan och det med hjärtat är uppenbart därför att somliga, som hycklarna, vittnar enbart med deras tungor. Allāh säger om dem:

När hycklarna kommer till dig säger de: ’Vi vittnar att du är Guds Sändebud!’” [1] [Koranen 63:1]

Men direkt efter säger Allāh den Högste:

Men Gud vet att du är Hans Sändebud, och Gud vittnar att hycklarna ljuger.” [2] [Koranen 63 : 1]

De vittnade med deras tungor men inte med deras hjärtan. Om någon vittnar med sitt hjärta men inte säger det är det en sorts vittnesmål som inte kommer honom till någon nytta så länge det inte visas i det yttre. Beträffande vad som finns mellan denne och Allāh så finns den kunskapen hos Honom. Men i detta liv är ett vittnesmål enbart med hjärtat inte tillräckligt för denne.

Det kan inte fastställas att denne är muslim så länge denne inte yttrar vittnesmålet med tungan om det inte är så att denne är fysiskt oförmögen att göra det. Då behandlas dennes fall i enlighet med vad dennes tillstånd kräver. Därmed är det oundvikligt att vittnesmålet sker både med hjärtat och med tungan.

Författare:
Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
Källa:
Fiqh ul 'Ibādāt www 20/4-2007: www
Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen 63:1]
2 [Koranen 63 : 1]