SLJÖAN

Under hösten och våren 2003/2004 debatteras ”slöjan”, eller den islamiska huvudduken flitigt i media. Främst är det med utgångspunkt från den franska lagen som förbjuder skolflickor att bära slöja i skolor, men krav och önskemål ställs också på liknande lagar i Sverige.

I debatten som förts och med allra största sannolikhet kommer att föras ett bra tag framöver har vare sig muslimer i gemen – förutom de med ”rätt”, slöjnegativa åsikt – eller huvudduksbärande kvinnor fått lov till att på allvar delta, tvärtom har de fått finna sig i att ömsom demoniseras som antidemokrater och extremister eller att passiviseras till att bli offer för en tillbakasträvande och kvinnoförtryckande patriarkalisk kultur.

Tyvärr har även jag, och en del andra som också försökt att bemöta debatten och upplysa om våra islamiska synvinklar också gjort samma fel. Vi har sammanställt strikt teologiska och strama texter som belyser huvuddukens påbjudande i Koranen och liknande, men glömt att ta med de starka och underbara kvinnor som faktiskt bär detta märkligt kritiserade stycke tyg ute i samhället och som i första hand får ta konsekvenserna av debatten där – syftningen är här inte på välmenande råd eller upplysta argument utan snarare på glåpord och hånfullheter från människor som lockas att tro att de negativa tongångarna i samhällsdebatten utgör ett carte blanche för att förtrycka och trakassera muslimska ute i samhället.

Att jag nu har bett ett antal av mina systrar fritt tala om sina huvuddukar – slöja eller hidjâb, kärt barn har många namn – är naturligtvis inte tillräckligt, men jag hoppas att det är ett steg i rätt riktning mot att föra ut en mer nyanserad islamisk bild av vad huvudduken är både i teologin och i praktiken.

Flera initiativ till att sammanställa liknande textsamlingar med teologi, personliga betraktelser och mycket mer tas nu på olika håll i landet. Jag gör detta för internet, medan andra gör det i bokform för skolor och bibliotek och åter andra i broschyr och folder formatet för att snabbt och koncist nå ut med informationen till en intresserad allmänhet. Den som har möjlighet att hjälpa till bör också göra det, på Guds sanna väg.

Jag ber att Gud, upphöjd och prisad, skänker dessa arbeten som ytterst syftar till att försvara muslimernas rätt till Islam, framgång och att dess medverkande belönas med gott i detta och det kommande livet. Om må Gud skänka våra systrar styrka och tålamod till att bära sina huvuddukar med stolthet och lysande tro. âmîn.

Bilal
Lund 2021 08 25
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET