Det arabiska ordet för rening (ṭahārah) betecknar andlig och fysisk renhet.

Allah föreskriver att vi muslimer ska rena sig både invärtes från synden shirk såväl som från åkommor i hjärtat som avund , högmod och hatiskhet, samt utvärtes från smuts och alla typer av orenheter.

När de gör detta blir de värda Hans kärlek.

Allah säger:

”Sannerligen älskar Allah dem som vänder sig tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.” [1] [Koranen kap 2 Sura al-Baqarah vers 222]

Rituellt ren och renhet i islam

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen kap 2 Sura al-Baqarah vers 222]
Kategorier: LJUD & BILD