Åkallan i början av bönen och recitation av al-Fātihah för den som kommer sent till bönen

Fråga: Om en troende [som ber bakom en imam] anländer i slutet av imamens recitation men innan bugningen, bör han då börja bönen med att läsa åkallan [1] Doua  i bönens inledning [Subhanak allāhumma wa bihamdika…] eller skall han börja där imamen är?

Svar: Om någon som ber bakom en imam anländer vid bugningen, då måste han buga med honom utan att läsa åkallan i början av bönen ’ eller att recitera något. Han säger då enbart ”Allāhu akbar” och bugar.

Men om tiden tillåter och imamen fortfarande står, då bör han läsa åkallan i början av bönen och sedan recitera al-Fātihah. Detta gör han även under de böner när man läser högt, om imamen är tyst en stund [efter att själv ha läst al-Fātihah].

Blir det ingen tyst period, då bör han recitera mellan imamens recitation. Efter detta lyssnar han till imamens recitation. Men om han kommer sent, under bugningen, då säger han: ”Allāhu akbar” och förenar sig med de andra, utan att läsa al-Fātihah då det inte är något han behöver göra i detta läge.

Författare: Ibn 'Abdullah Ibn Baz
Källa: Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 173 s. ISBN saknas
Lund 2021 08 15
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Doua