Saad ibn Abi Waqqas må Allah vara nöjd med honom sade:

Profeten Muhammad frid vare över honom sade:

”Fyra tillbringar lycka och glädje:
En rättfärdig kvinna, ett stort och rymlighet boende, en bra och god granne och ett säker och bekväm transportmedel, medan framtvingar olyckan: En dålig granne, en dålig kvinna, ett trångt boende och ett dåligt och osäkert transportmedel” [1] [Återberättad av ibn Hibban i hans Autentiska samlingen och är klassad autentisk enligt Sheikh al-Albani i ”al-Silsilah as-Sahihah” och ”Sahih al-Targheeb”]

Islams sheik Ibn Tajmejjah må Allah vara nådig med honom sade:

En rättfärdig kvinna är vanligtvis i sällskap med sin rättfärdiga man i många år [under deras gemensamma liv], hon är hans tröst och tillgång i detta liv, detta är vad Allahs sändebud frid vare över honom nämnde om:

Världen är tröst, och den bästa av dess bekvämligheter är en troende kvinna, hon glädjer dig då du tittar på henne, lyder dig då du befaller henne, bevarar sin kyskhet varsam med dina pengar då du är frånvarande från henne.

Det är denna typ av kvinna som Profeten frid vare över honom befallde i sitt ord när emigranterna frågade honom: ”I Vilka [typ av] pengar ska vi investera i?”

Då svarade han med följande:

”Låt en av er ha ett tacksamt hjärta, en tunga som ständigt minnas Allah och en troende hustru, som är till hans hjälp för det Nästkommande.” [2] [Autentisk enligt Sheikh al-Albani]

En hustru som ständigt erbjuder sin man kärlek och barmhärtighet, vilket Allah den Allsmäktige beskrev i Sin bok, en kvinna som känner smärtan av separation som är svårare än själva döden, ibland till och med svårare än pengar förlust.

Källa: Ibn Tajmejjahs Fatwah samlig volym 35 sida 299
Lund 5 augusti 2021
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Återberättad av ibn Hibban i hans Autentiska samlingen och är klassad autentisk enligt Sheikh al-Albani i ”al-Silsilah as-Sahihah” och ”Sahih al-Targheeb”]
2 [Autentisk enligt Sheikh al-Albani]
Kategorier: Familj