Vänd er Till Allah

Kommentar till Koranen 34:46 från från olika översättares kommentarer i sammanställning av Bilal.se.

Allah säger:

Säg: ”Ett råder Jag er till, nämligen att ni två och två (mathna) eller var man för sig (furada) vänder er till Gud och ber Honom [att visa er sanningen], och att ni sedan noggrant rannsakar era hjärtan. [1] [Koranen, 34:46]

…vänder er till Gud…
Dvs i sökandet efter sanningen (al-haqq) genom uppriktig reflektion (fikr) uppdelade två och två eller en och en då samlingar grumlar reflekterandet. … och att ni sedan noggrant rannsakar era hjärtan… och några av er ger uppriktiga råd till andra med verklig uppriktighet att beakta sanningen i profetens påbud och det som har kommit med honom i Skriften. [2] [al-’Ishqar 2002:433]

Mathna och furada kan syfta på människans handlande utåt som samhällsvarelse dels på hennes personliga, av inre övertygelser motiverade attityd i alla lägen då ett moraliskt ståndpunktstagande krävs. [3] [Bernström, 1998:630]

En gruppmentalitet är inte det bästa för en uppfattning om de yttersta andliga sanningarna. För dessa är det nödvändigt att varje själ kommunicerar inom sig självt med ärlig uppriktighet inför Gud: om det behövs en lärare, låt den då söka upp en, eller det kan vara så att den behöver förstärka de inre övertygelserna som gryr inom den av en sympatisör eller vän. Men noggrann och hjärtinnerlig reflektion är nödvändig för att uppskatta de högre sanningarna. [4] [’Ali :1291]

Källor:
Ali, Abdullah Yusuf, The Holy Qur-an, English Translation of the Meanings and Commentary, King Fahd Holy Qur-an Printing Complex. Al-Madinah al-Munawarah, 1410.
Bernström, Muhammed Knut, Koranens Budskap, Proprius Sthlm 1998
al-'Ishqar, Muhammad Sulayman 'Abd Allah, Zubdah ul-Tafsîr, Dar al-Nafa'is 2002
Lund den sjunde augusti 2021
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, 34:46]
2 [al-’Ishqar 2002:433]
3 [Bernström, 1998:630]
4 [’Ali :1291]