Muhammed al-Ghazâlîs tafsir på koranens 106:e kapitel

Vissa kommentatorer anser att denna sura är ett komplement till eller en fortsättning på surah al-Fîl som föregår den.

Strategiskt situerad mellan Europa och Asien har den arabiska halvön sedan tidigt varit en viktig handelsrutt mellan dessa två kontinenter. Som omtalade köpmän bildade sexhundratalets araber en viktig länk mellan romarna i norr och indierna i öst och söder. Regelbundna handelskaravaner brukade korsa halvön och förde med sig i båda riktningarna alla slags varor och gods.

Klanen Quraysh i Mecka, och i dess omgivande städer tjänade stort på denna förtjänstfulla situation.

Så att Quraysh kunde förbli enade och trygga, enade och trygga såväl vad gäller derad vinter- som sommarfärder. Därför skall de tillbe Herren till denna helgedom som har gett dem föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt över dem. (v.1-4)

Fred och trygghet är en förutsättning för utveckling och politisk och ekonomisk frihet. Med sin starka och orubbliga karaktär personifierade de en fri anda som i sin tur gjorde dem till de mest lämpliga kanidaterna för att axla Islams budskap och föra det vidare till mänskligheten.

Källor:
M K Bernström, Koranens Budskap, Proprius, Sthlm 1998
M Al-Ghazâlî, A thematic Commentary on the Qur'an, Islamic Booktrust, Kuala Lumpur 2001
Lund 2021 08 23
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Koranen