I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Profetens Muhammeds uppväxt

Profeten Mohammed Guds frid vara över honom har uppväxt i en bra och välrespekterad familj, al-Hashimia familjen. Familjen tog väl hand om honom för att han var föräldralös. Fader dog nämligen innan profeten föddes och profetens mor dog när han var redan 6 år gammal.

Hans farfar tog hand om honom och gav honom faderlig kärlek vilket han miste. Stammarna i Mekka brukade låta sina nyfödda tillbringa sina första år i Sahara och så var fallet med profeten Mohamed Guds frid vara över honom. Farfadern valde Halima al-Saadia för att ta hand om honom och föda honom. Hon tillhör Sa´ad stammen. Halima tog hand om honom mycket väl och älskade honom som om han vore sin äkta biologiska son.

När profeten Mohammed fyllde två år, var det dags att lämna honom till sin familj. Halima ville så gärna ha kvar honom på grund av hennes kärlek till honom och den märkliga förbättringen som har tillförts till hennes tillvaro. Så hon övertygade mamman att ha kvar honom till han blir lite äldre, mamman accepterade detta, hon var rädd att något illa ska hända honom i Mekka.

Han stannade kvar med Halimas familj tills han var 4 eller 5 år, då ängen Gabriel öppnade hans bröst korg, se tidigare. Halimas söner sprang då till henne, de trodde att Mohammed hade blivit mördad, och sa att Mohamed hade blivit dödad. Halima sprang då till Mohamed Guds frid vara över honom och fann honom mycket blek. Efter denna händelse blev hon rädd att det ska hända honom något illa.

Så hon lämnade honom till sin mamma, för att inte ha hans ansvar. Vid 8 år dog hans farfar, Hans farbror, och då fick hans farbror abu-Taleb äran att ta hand om honom. Han behandlade honom som en av sina egna söner och ibland ännu bättre. abu-Taleb hjälpte Mohammed så got han kunde, beskyddade honom, och blev till och med vän med dem som behandlar honom väl och ovän med dem som behandlar honom illa i ca 40 år.

Profeten Mohamed (Guds frid vara över honom) hade inget specifikt jobb i sina unga år. Men man hittar i skrifterna om hans liv att han brukade beta får både då han var hos Halima och i Mekka då han var hos sin farbror.

Vid 25 års ålder åkte han på en handels resa, till Sham område [omfattar Jordanien, Syrien, Libanon, Palestina], för Khadija räkning, och vilket var innan han gifte sig med henna, hon beundrade honom för sin pålitlighet och för vinsten han kunde tillföra så hon gifte sig med honom. Hon var faktiskt hans första fru, och var 15 år äldre än honom. Hennes hjälp och stöd var enorm för honom. Hon hjälpte honom genom livets svårigheter. Och även senare med spridningen av Allahs budskap.

Sammanfattningsvis kan man säga att profeten Mohammed Guds frid vara över honom hade en speciell uppväxt. Allah tog hand om honom och uppfostrade honom. Han hade många ädla egenskaper, Såsom pålitlighet, ärlighet och många andra. Han var faktiskt den mesta ärliga mannen i sitt folk, för detta blev kallad ”al-Ameen” den pålitlige, ”al-Sadeeq” den ärliga, han beskrivs av Khadija ”De trognas moder” i en berättelse, att han, hjälper alla att göra det rätta och att han är mycket generös mot sina gäster.

Lund 2021 09 08

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: AS-SUNNAH