I kap 8 i koranen säger Allah:
”Säg [Muhammad] om ni älskar Allah så följ mig, kommer Gud att förlåta er”
Och Profeten frid vare över honom sade i betydelsen:
”Man är inte troende om man inte älskar mig mer än allt annat”
Och Islam Kunniga har beskrivet kärleken till LYDNAD

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Kategorier: LJUD & BILD