Profeten Muhammad frid vare över honom sade:

”Helvetet kommer att föras fram på Domedagen, den har då sjuttiotusen kedjor, och varje kedja är hålls av sjuttiotusen änglar som drar [tillbaks] Den.” [1] [Imam Muslem]

Tänk och förställ dig, 70 000 gånger 70 000 = 4 900 000 000 änglar för att kunna hålla tillbaks själva Helvetet från att attackera människorna, när en ängel kan vända upp och ner på hela jordklotet, då kan du föreställa dig Helvetet vilket skapelse den är, är det inte dags att börja frukta Allah.

Under den nämnda dagen behöver vi en som kan förespråka för oss, tala väl för oss, den ENDA som är är Profeten Muhammad frid vare över honom

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Imam Muslem]
Kategorier: LJUD & BILD