Fråga: En man tvagade [1] [ Wudú] sig och lade sedan märke till en fläck på foten. Detta har hänt även vid ett annat tillfälle. Han är nu tveksam om han har tvagat sig korrekt. Vad bör han göra?

Svar: Fläcken på foten som frågeställaren har lagt märke till, och som han tror att vattnet inte nådde en eller två gånger när han tvagade sig, betyder inte att den inte är giltig. Grundprincipen är ju – om Allah vill – att han har utfört sin tvagning korrekt. Denna princip ändras inte på grund av tveksamheter. Detsamma gäller ghusl [2] [Den stora rituella reningen efter exmpelvis intim samvaro eller när kvinnans månadsblödning är över.] efter den stora orenheten. Grundprincipen säger att den är giltig och att han inte behöver göra om bönen.

Författare: al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
Källa: Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 51 s. ISBN saknas
Lund 2021 08 11
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [ Wudú]
2 [Den stora rituella reningen efter exmpelvis intim samvaro eller när kvinnans månadsblödning är över.]