En sammanställning av profettraditioner (ahadîth) ur Bilal.se´s texter och material.

Profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser sade:

Liknelsen för den troende i det medkännande och den nåd de känner för varandra är en kropp – om en del av den blir sjuk, plågas resten av kroppen med feber och sömnlöshet. [1] [Fath al-bâri 10:452]

Den troende är mot den troende precis som en byggnad, dess delar stödjer varandra, och profeten – över honom vare frid – korsade sina fingrar [för att visa hur nära sammanhängande dessa delar är – övers]. [2] [Fath al-bâri 10:464].

*

Från ’Abdullâh Ibn Mas’ûd som berättade att profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – sade:
Den kommer inte att stiga in i paradiset som har [ens] ett dammkorns vikt av högmod (kibr) i sitt hjärta.

Då sade en man [bland åhörarna]: ”Men sannerligen älskar en man när hans kläder är fina och hans skor är fina.” Han [profeten över honom vare frid] svarade:

Sannerligen är Allâh vacker (djamîlan) och Han älskar det vackra! Högmod (kibr) är att avvisa sanningen och förakta människorna. [3] Sahih Muslim, Kitâb al-Îmân

*

Profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade:

Muslimen är broder till [den andre] muslimen. Han förtrycker honom inte, drar sig inte från att komma honom till hjälp eller förlöjligar honom. Det är tillräckligt ont i att vara nedlåtande mot sin med-muslim. [4] [Imam Muslim]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Fath al-bâri 10:452]
2 [Fath al-bâri 10:464].
3 Sahih Muslim, Kitâb al-Îmân
4 [Imam Muslim]
Kategorier: AS-SUNNAH