Utdrag ur Ibn ul-Qayyims Kitâb al-Fawâ’id
I översättning från arabiskan Bilal.se

Kategorier av flykt från Koranen

1 – Att överge lyssnandet till den, att inte tro på den eller intressera sig för den.

2 – Att överge handlandet i enlighet med den, att inte respektera vad den slår fast som förbjudet (Harâm) och som tillåtet (Halâl) även om man läser den och tror på den.

3 ­– Att inte låta den vara en medlare eller att döma genom den i religionens grunder och dess grenar, eller att tro att den inte ger en säker nytta.

4 – Att överge att försöka förstå den och känna till vad som dess talare begär av oss i Koranen.

5 – Att inte söka dess helande och dess botemedel för hjärtats alla sjukdomar och åkommor genom den, utan söker helande för dessa åkommor från andra källor än denna och överger dess botemedel.

Och allt detta omfattas av Hans ord:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

Och sändebudet har sagt: ”Herre! Mitt folk ser på denna Koran som Mahdjûr [något föråldrat, som kan avvisas och undvikas].” [1] [Koranen, Kapitel 25 al-Furqan [Måttstocken] vers: 30]

Och sannerligen är dessa indelningar [en rad] avskyvärda indelningar.

Källa:
Ibn ul-Qayyim al-Djawziyyah, Kitâb al-Fawâ’id, Dâr Ibn Hazm, Beirut 2002,
Koranvers enligt Bernström, Muhammed Knut, Koranens Budskap, Proprius Sthlm 1998, något modifierad. Arabiska texten från www.quraan.com ”Original Arabic” (http://www.quraan.com/Arabic/Default.asp)

Lund 2021 07 22
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 25 al-Furqan [Måttstocken] vers: 30]