Fritt efter en text framställd av Masjid al-Falâh i Leicester

Den muslimska guden är inte samma som den kristna

I islam såväl som kristendomen finns bara en Gud och detta är samma Gud. Till exempel finner du i de arabiska biblarna namnet Allâh för Gud – t ex från moseboken: Så skapade Gud himlarna och jorden – khalaqa Allâhu s-samawât wa l-ard.  På samma sätt hittar man namn på Gud i andra språk – God, Dieu, Gott o s v. 

Muslimer dyrkar Muhammed – över honom vare frid.

Nej, han är en människa, inte en gudom. Han är det mest förträffliga föredömet för hur man skall leva, men detta skall emuleras inte dyrkas. 

Muslimer dyrkar Ka’ba (den svarta stenbyggnaden) i Mecka

Nej, muslimer vänder sig till Mecka då det är den heligaste platsen och den första moskén för muslimer och deras moskéer vänds i den riktningen. Muslimer får inte göra människor eller skapade ting till idoler. 

Muslimer hatar Jesus – över honom vare frid.

Nej, tvärtom hedrar de honom. Det finns mycket att studera i Koranen om honom. Jesus nämns t ex fler gånger än vad Muhammed nämns i Koranen och det finns ett helt kapitel uppkallat efter Jesus moder Maria, eller Maryam på arabiska. 

Muhammed – över honom vare frid – skrev själv Koranen.

Koranen uppenbarades för Muhammed genom ärkeängeln Gabriel. Profeten -över honom vare frid – var inte läs och skrivkunnig. Koranen dikterades för honom under tjugotre års tid och den nedtecknades av skrivare. 

Islam är en fatalistisk religion

Muslimer tror att allting händer i enlighet med Guds vilja men att människorna är ansvariga  för sig själva och sina handlingar. 

Islam har spritts med svärdet

Nej, islam är en världsreligion precis som kristendomen och efterföljare av båda religionerna förväntas vittna om sanningen, och bjuda in till den, så som de ser den. Konversioner är enbart genom ett personligt val och inte genom tvång. 

Islam är en religion enbart för araber

Nej, det finns kristna araber också samtidigt som araberna inte uppgår till mer än 18% av världens befolkning. De utgör inte mer än ca 10% av hela den muslimska gemenskapen. I Storbritannien t ex är araberna en liten minoritet, medan de dominerande grupperna är pakistanier, indier och från Somalia, Turkiet och Bosnien – en bild som ganska väl återspeglar den muslimska världen. Många européer – både män och kvinnor, men mest kvinnor – som väljer att konvertera till islam. 

Islam är en terrorist religion

Nej, till sin essens står islam för fred. Terrorism – i form av självmordsbombningar eller annat – är inte förenligt med någon religion, inte heller med islam. Tvärtom används dessa medel för alla slags politiska orsaker och religiösa argument kan klistras på dem. Exempel kan hittas i de japanska självmordspiloterna under andra världskriget, de hinduiska tamilska tigrarna som varit verksamma i nästan tjugo år på Sri Lanka, judiska terrorister som var inblandade i etablerandet av Israel, IRAs terrorister som var katoliker o s v. Det är dock sant att många av dagens terrorister använder en islamisk retorik. Det är också svårt att definiera vad som är terrorism och inte. 

Muslimer vill konvertera Europa till att bli en muslimsk kontinent och Sverige är en del av denna plan

Nej, de allra flesta muslimer tänker inte på det viset utan är nöjda med att försöka leva sina egna liv i Europa. Att muslimska familjer ofta är väldigt barnrika är heller inte en del av en sådan konspiration.

Lund 2021 07 06

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET