I översättning från engelska Bilal.se

Institutioner som hem för de äldre är mer eller mindre okänt i den muslimska världen. Ansträngningen för att ta hand om sina föräldrar under den svåraste tiden av deras liv anses vara en ära och en välsignelse.

I islam är tjänandet av ens föräldrar en plikt som bara föregås av plikten till dyrkan och det är förälderns rätt att förvänta sig det. Det anses vara motbjudande att uttrycka irritation då – utan att de själva gjort fel – de gamla blir svåra att hantera. Det står att läsa i Koranen: 

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och att visa godhet mot era föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt ömhetens vinge över dem och be: ”Herre! När jag var liten vårdade de och fostrade de mig; förbarama Dig nu i Din nåd mot dem!” [1] [Koranen, al-Isra’ 12:23-24]

Muslimer tror att det nuvarande livet bara är en prövoperiod för det kommande livet. Grundläggande trosartiklar inkluderar tron på domedagen, återuppståndelsen, himmel och helvete.

Då en muslim dör tvättas han eller hon, vanligtvis av en familjemedlem, viras in i ett rent vitt tygstycke och begravs med en enkel bön, föredragsvis samma dag.

Muslimer anser detta vara den sista tjänst de kan göra för sina nära och en möjlighet att påminna sig om sin egen korta tillvaro här på jorden.

Källa:
http://www.discoverislam.com/
Lund 2021 07 22
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, al-Isra’ 12:23-24]