Profeten Muhammads påverkan omvälvde varje aspekt av livet den berörde. 1

Vem var profeten Muhammed? För muslimer står Muhammeds (över honom var Guds frid och välsignelser) profetskap bortom allt tvivel. De tror fullt och fast att han är Guds budbärare och att Guds tidigare uppenbarelser kulminerar och fulländas i honom, och därmed utgör det sista och universella budskapet till mänskligheten. 2

Trots den rikliga litteratur om profeten Muhammeds liv (över honom vare Guds frid och välsignelser), vittnar verkligheten likväl om att Muhammed förmodligen är historiens mest missförstådda personlighet. Missförstånden är ibland så långtgående att man kan undra om de är en följd av ren okunnighet, oinskränkt fiendskap eller en blandning av båda. Vi delar denna slutsats med William Montgomery som skrev:

Att anta att Muhammed var en bedragare leder till fler problem än det löser. Dessutom är ingen av historiens stora personligheter så föga uppskattad i västerlandet som Muhammed. 3

Läs hela artikel från dess källa www.islam.se

Print Friendly, PDF & Email