”Mr & Misses Right”
Praktiska råd och tips om hur du finner din livspartner

Abu Hatem al-Muzani må Allah vare nöjd med honom sade: ”Allahs sändebud frid vare över honom sa: ”Om någon vars religiösa engagemang och karaktär kommer till er och friar er dotter så acceptera honom, gör ni inte då uppstår korruption och sedefördärv på jorden” följeslagarna sade: ”O Allahs budbärare, och om han är fattig och inte äger något?” Han sade: ”Om någon vars religiösa engagemang och karaktär kommer till er och friar er dotter så acceptera honom ” tre gånger.
Rapporterat av al-Tirmidhi, at-Tabaraani, al-Bayhaqi och är sund enligt al-Albani

Profeten Mohammad – frid vare över honom – sade: ”Om jag skulle kommendera någon att gå ner i nedfall för en annan, hade jag beordrat kvinnan att göra det för sin man” [1] [Imam Ahmad]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Imam Ahmad]
Kategorier: LJUD & BILD